Názory
5

Kamene a šibenice namiesto chleba so soľou

Pred niekoľkými rokmi vyzvala Európska komisia členské a kandidátske štáty Únie, aby prostredníctvom karikatúr ironicky poukázali na vlastné negatívne vlastnosti. …