300 muslimských duchovných podpísalo vo Viedni spoločné vyhlásenie proti radikalizmu

0

Deklarácia je reakciou na nárast extrémistických tendencií naprieč rôznymi časťami spoločnosti.

„Teroristi zneužívajú naše mierumilovné islamské náboženstvo k tomu, aby presadili vlastné politické ciele,“ uvádza deklarácia troch stoviek islámskych učencov, ktorí zastupujú rakúsku muslimskú náboženskú obec.

Duchovní rakúskych muslimov, ktorí sú združení v Islamskej náboženskej komunite Rakúska (IGGÖ) podpísali vo Viedni deklaráciu proti extrémizmu, terorizmu a násiliu. V nej sa uvádza, že teroristi z Dá’išu sú „čiernymi ovcami“ muslimskej komunity a že „zverstvá páchané teroristami tzv. Islamského štátu sú v rozpore s islámom a musia byť rázne odsúdené.“

https://www.facebook.com/ZeitimBild/videos/10155288824321878/

Pred viedenskou mešitou

Islamskí duchovní (imámovia) sa zhromaždili pred vchodom do viedenskej mešity a rozvinuli transparent „Spojení proti extrémizmu a terorizmu.“ Prezident IGGÖ Ibrahim Olgun pri tejto príležitosti povedal, že „viera, ktorá je spätá s mierom, nemôže mať fundamentalistické, teroristické, ani extrémistické črty.“ Dodal, že islám bol skutkami teroristov „pošpinený“.

„My rakúski imámovia budeme aj naďalej robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme – ako súčasť tejto spoločnosti – zachovali mierové spolužitie v Rakúsku,“ uvádza deklarácia. „Nič nás nezastaví v úsilí presadzovať mier, slobodu, spravodlivosť a rovnaké príležitosti pre mužov a ženy, sociálne zabezpečenie založené na rozume a solidarite a v aktívnej práci pri zachovaní spoločnosti.“

Ein historisches Ereignis in Österreich
Hier ist die Deklaration der Imame Österreichs gegen Extremismus und Terror
http://www.derislam.at/?f=news&shownews=2086&kid=1

Posted by Tarafa Baghajati on 15. jún 2017

Ľudskoprávny aktivista a spisovateľ Tarafa Baghajati akt nazval „historickou udalosťou.“ Baghajati len pred dvoma mesiacmi navštívil Islamskú nadáciu na Slovensku ako jeden z členov viedenskej muslimsko-židovskej delegácie.

Reakcia na nárast extrémizmu

Deklarácia je reakciou na nárast extrémistických tendencií naprieč rôznymi časťami spoločnosti.

Minulý mesiac napríklad Rakúsko prijali zákon, ktorý zakazuje nosenie buriek (a to napriek tomu, že skoro žiadna žena v Rakúsku nenosí burku) a v prezidentských voľbách v decembri 2016 takmer uspel kandidát krajnej pravice.

Posted by Vienna Islamic Centre (Offizielle) on 14. jún 2017

 

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply