FOTOGALÉRIA: Najkrajšie fotografie zo slávnostnej ramadánskej večere v Bratislave

0

Cirkevní lídri, diplomati a významné osobnosti spoločenského života v sobotu večer prerušili pôst so slovenskými muslimami.

Islamská nadácia na Slovensku (INS) počas víkendu usporiadala recepciu spojenú so slávnostnou večerou. Program zahájila recitácia veršov Koránu a ich prekladu.

Ramadán v Bratislave: Spoločná večera s rabínom, farárkou, diplomatmi, novinármi a aktivistami
Podujatie otvorila recitácia Koránu

Nasledovalo šesť príhovorov osobností, ktoré sa večere zúčastnili. Prvý z nich, Rabín Ústredia židovských náboženských obcí na Slovensku Miša Kapustin, hovoril o svojich pozitívnych vzťahoch s krymskými muslimami, keďže pred príchodom na Slovensku pôsobil práve na Kryme.

Ramadán v Bratislave: Spoločná večera s rabínom, farárkou, diplomatmi, novinármi a aktivistami
Rabín Ústredia židovských náboženských obcí na Slovensku Miša Kapustin

Druhá v poradí, predsedajúca farárka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi v Bratislave Anna Polcková, hovorila o potrebe vzájomného porozumenia, ale i o muslimskej rodine, o ktorú sa jej cirkevný zbor stará.

Ramadán v Bratislave: Spoločná večera s rabínom, farárkou, diplomatmi, novinármi a aktivistami
Predsedajúca farárka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi v Bratislave Anna Polcková

O podobnosti našich kultúr a z toho vyplývajúcich sporov, ale i príležitostí, hovoril docent na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Doc. Mgr. Ondrej Prostredník PhD. Príhovor zavŕšil rečníckou otázkou, či „namiesto túžby ovládať iných zvládneme to majstrovské umenie ovládať seba.“

Ramadán v Bratislave: Spoločná večera s rabínom, farárkou, diplomatmi, novinármi a aktivistami
Docent na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Doc. Mgr. Ondrej Prostredník PhD.

O neľahkej situácii, v ktorej sa muslimská komunita na Slovensku ocitla najmä v posledných rokoch, hovorila Riaditeľka Ligy za ľudské práva a držiteľka ceny International Women of Courage za statočnosť JUDr. Zuzana Števulová.

Ramadán v Bratislave: Spoločná večera s rabínom, farárkou, diplomatmi, novinármi a aktivistami
Riaditeľka Ligy za ľudské práva a držiteľka ceny International Women of Courage za statočnosť JUDr. Zuzana Števulová

Na záver sa hosťom poďakoval za ich prítomnosť na podujatí spoluzakladateľ a správca Islamskej nadácie na Slovensku Mohamad Safwan Hasna. Vyzdvihol najväčšie úspechy, ktoré nadácia v ostatných rokoch dosiahla a poprial všetkým dobrú chuť.

Ramadán v Bratislave: Spoločná večera s rabínom, farárkou, diplomatmi, novinármi a aktivistami
Spoluzakladateľ a správca Islamskej nadácie na Slovensku Mohamad Safwan Hasna

Tesne pred prerušením pôstu sa hosťom ešte pár slovami prihovoril chargé d’affaires a počas v súčasnosti prebiehajúcej výmeny veľvyslancov najvyšší predstaviteľ diplomatickej misie Indonézskej republiky na Slovensku pán Gunadi Adisasmita.

Ramadán v Bratislave: Spoločná večera s rabínom, farárkou, diplomatmi, novinármi a aktivistami
Chargé d’affaires Indonézskej republiky na Slovensku pán Gunadi Adisasmita

O niekoľko minúť už zaznelo zvolávanie k modlitbe (arab. azán) oznamujúce čas, kedy postiaci sa prerušujú pôst. Podľa tradície tak i tentokrát urobili vodou, mliekom a datlami.

Ramadán v Bratislave: Spoločná večera s rabínom, farárkou, diplomatmi, novinármi a aktivistami
Muslimovia podľa tradície prerušili pôst datlami a mliekom

Po prerušení pôstu sa veriaci presunuli do vedľajšej provizórnej modlitebne, aby o niekoľko minút mohli spolu s ostatnými hosťami zasadnúť k spoločnej slávnostnej večeri. Tá bola podávaná formou švédskych stolov a na chvíľu pri nich bolo i celkom tesno.

Ramadán v Bratislave: Spoločná večera s rabínom, farárkou, diplomatmi, novinármi a aktivistami
Pred švédskymi stolmi bolo chvíľu tesno
Ramadán v Bratislave: Spoločná večera s rabínom, farárkou, diplomatmi, novinármi a aktivistami
Hostia za spoločným ramadánskym stolom

Hlavným chodom boli dva druhy rýb a cestoviny. Aby sa neplytvalo jedlom a tiež v súlade s duchom ramadánu sa nespotrebované jedlo s pomocou kolektívu z komunity svätého Egídia rozdalo chudobným.

Pred švédskymi stolmi bolo chvíľu tesno
Dva druhy rýb a cestoviny

Nechýbalo niekoľko druhov koláčov, ovocie, turecká baklava a ani slávnostná torta s nápisom Ramadán Karím (čiže štedrý ramadán).

Ramadán v Bratislave: Spoločná večera s rabínom, farárkou, diplomatmi, novinármi a aktivistami
Ramadán Karím, čiže štedrý ramadán

Foto: Stanislav Griguš a ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply