Osobnosti rôznych oblastí spoločenského života prerušili pôst spoločne so slovenskými muslimami.

Islamská nadácia na Slovensku (INS) počas víkendu usporiadala recepciu spojenú so slávnostnou večerou v jednom z bratislavských hotelov. Po západe slnka (20.53 h miestneho času) zasadlo za spoločný stôl viac ako sto hostí rôzneho vierovyznania, pôvodu i profesie.

Pozvanie prijali predstavitelia veľvyslanectiev a náboženských obcí, renomovaní odborníci v sektore demokracie a ľudských práv, žurnalisti a akademici, zástupcovia štátnej správy a neziskového sektora, ako aj viacero členov slovenskej muslimskej komunity.

Verše z Koránu

Na úvod programu zazneli koránske verše v originálnej arabskej podobe. Hoci väčšina z prítomných nerozumela ich významu, práve dynamika a rytmickosť recitácie umocnili sviatočnú atmosféru medzi prítomnými. Čítanie ich slovenského prekladu následne priblížilo význam pôstneho obdobia pre muslimov a poukázalo na prieniky medzi vierovyznaniami.

Večernú recepciu moderovali doc. Ing. Artan Qineti PhD., člen správnej rady INS a ekonomický odborník a PhDr. Jozef Lenč PhD., slovenský muslim a vysokoškolský učiteľ na Filozofickej fakulte UCM v Trnave.

Príhovory vzácnych hostí len podčiarkli potrebu vzájomného interkultúrneho a medzináboženského dialógu. Práve pôst a jedlo boli rečníkmi opakovane označené za spoločné menovatele.

Ramadán v Bratislave: Spoločná večera s rabínom, farárkou, diplomatmi, novinármi a aktivistami
Podujatie bolo rozdelené na dve časti – program s recitáciou Koránu a príhovormi a večeru

Spomienky na Krym

Rabín Ústredia židovských náboženských obcí na Slovensku Miša Kapustin v príhovore spomenul muslimov na Kryme, kde do začiatku okupácie pôsobil. Práve s nimi prerušoval pôst v mesiaci ramadán naposledy.

„My všetci by sme sa bez rozdielu rasy, pohlavia, národnosti a vierovyznania mali zapáliť za to, aby sme vedeli vychádzať jeden s druhým, mať sa radi a aby sme jeden druhému vedeli dopriať ľudskú dôstojnosť,“ pripomenula hosťom predsedajúca farárka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi v Bratislave Anna Polcková.

Docent na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Doc. Mgr. Ondrej Prostredník PhD. zdôraznil, že naše kultúry a náboženstvá nielen, že nie sú nekompatibilné, ale vo svojej podstate sú príbuzné, a tak i ako ľudia sme si vzájomne príbuzní.

„Nuž a ako to medzi príbuznými býva, môžeme sa nenávidieť a môžeme spolu tvoriť tie najúžasnejšie spoločenstvá. Záleží len na tom, či namiesto túžby ovládať iných zvládneme to majstrovské umenie ovládať seba,“ dodal.

Ramadán v Bratislave: Spoločná večera s rabínom, farárkou, diplomatmi, novinármi a aktivistami
Docent na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Doc. Mgr. Ondrej Prostredník PhD.

Súčasť občianskej spoločnosti

Riaditeľka Ligy za ľudské práva a držiteľka ceny International Women of Courage za statočnosť JUDr. Zuzana Števulová vyzdvihla, ako sa Islamskej nadácii na Slovensku podarilo nielen vystupovať ako hlas slovenských muslimov, ale stať sa plnohodnotnou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti.

V mene indonézskej muslimskej komunity sa zúčastneným prihovoril chargé d’affaires a počas v súčasnosti prebiehajúcej výmeny veľvyslancov najvyšší predstaviteľ diplomatickej misie Indonézskej republiky na Slovensku pán Gunadi Adisasmita.

Predseda INS Mohamad Safwan Hasna na záver pripomenul, že úsilím INS bolo od jej už od jej vzniku pre 18 rokmi nielen „reprezentovať záujmy muslimov na Slovensku, ale slúžiť ako prepájajúci most medzi muslimami a väčšinovou spoločnosťou.“

Ramadán v Bratislave: Spoločná večera s rabínom, farárkou, diplomatmi, novinármi a aktivistami
Hostia za spoločným ramadánskym stolom

Následne postiaci sa prerušili pôst podľa tradície mliekom a datlami a po modlitbe magrib smerom k najposvätnejšiemu miestu islamu – Ka´abe – zasadli k večeri. Spoločne prestretý stôl bol miestom príjemných stretnutí a oddychu, umocnený symbolikou blízkosti a spolupatričnosti.

Ramadán na Slovensku

Ramadán je pre muslimov posvätným mesiacom, počas ktorého boli zoslané prvé verše Koránu prorokovi Muhamadovi. Je to výnimočné 29-30 dňové obdobie rozjímania, duchovného obrodenia a vlastného sebapoznávania. Pôst neznamená iba zrieknutie sa vody a jedla, cigarety či sexu, ale slúži najmä na potlačenie vlastných túžieb a menej dobrých vlastností.

Odriekanie pitia a potravy a ostatných pôžitkov trvá od úsvitu až po západ Slnka. Ranné jedlo pred úsvitom sa volá suhúr a večerné po západe Slnka iftar. Tento rok začalo obdobie pôstu v sobotu 27. mája, kedy bol spozorovaný nový kosáčik Mesiaca na oblohe. Je to deviaty mesiac podľa islamského kalenára, ktorý je lunárny, čo v praxi znamená, že je v priemere o 11-12 dní kratší v porovnaní so slnečným rokom. Tým pádom si muslim počas svojho života vyskúša pôst počas všetkých ročných období.

Ramadán je jedným z piatich základných pilierov islámu. Dodržiavať by ho mali všetci zdraví dospelí ľudia, s výnimkou tehotných a kojacich žien, pocestných. Končí sa trojdňovou slávnosťou Íd al-Fitr, ktorá pripadne na 25. alebo 26. júna.

Foto: Stanislav Griguš a ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply