Isrá Wal Miráž: noc, kedy Prorok Muhammad podľa islamskej tradície vystúpil na nebesia

0

Isrá Wal Miráž je považovaná za noc, v ktorej sa prorok Muhammad ﷺ vydal na zázračnú cestu z Mekky do mešity Al-Aksá v Jeruzaleme a vystúpil do siedmych úrovní nebies – práve dnes si túto udalosť všetci moslimovia pripomínajú.

Nočná cesta, tiež známa ako Isrá Wal Miráž, sa pripomína v 27. dni mesiaca Radžab (7. mesiac islamského kalendára). Hovorí sa jej aj Šab e Miráž, čo v doslovnom preklade znamená Noc výstupu.

Pri tejto príležitosti bolo prorokovi Muhammadovi ﷺ udelených päť predpísaných denných modlitieb. Viedol tiež ostatných prorokov pri modlitbe a s niektorými sa stretol. Prorok Muhammad ﷺ na tejto ceste videl mnoho mimoriadnych výjavov.

Kába v mešite al-Haram v Mekke. Zdroj: Izuddin Helmi Adnan on Unsplash

Isrá je arabské slovo, ktoré sa vzťahuje na zázračnú nočnú cestu proroka Muhammada z Makky do Jeruzalema – konkrétne na miesto mešity al-Aksá v Jeruzaleme – ako sa uvádza v súre Al-Isrá v Koráne.

Táto zázračná cesta sa odohrala v dvoch častiach. Najprv prorok Muhammad ﷺ odišiel z Mekky (z Káby) do Jeruzalema (do mešity al-Aksá) a potom vystúpil z vôle Alláha na nebesia.

Noc začala tým, že vodca všetkých anjelov Džibríl (Gabriel) (mier s ním) predstúpil pred Proroka ﷺ, následne ho vzal z mešity Al-Haram (Káby) do mešity Al-Aksá v Jeruzaleme. Táto časť Prorokovej cesty sa spomína v Koráne:

Sláva tomu, ktorý cez noc preniesol služobníka Svojho z Posvätnej mešity do mešity najvzdialenejšej, ktoréj okoliu sme požehnali, aby sme mu ukázali niektoré zo Svojich znamení. A On veru počujúci je jasnozirvý.“ (Vznešený Korán, 17:1).

Mešita al-Aksá v Jeruzaleme. Zdroj: Cole Keister on Unsplash

Ako dopravný prostriedok na cestu z Mekky do Jeruzalema bolo uprostred noci použité zviera podobné koňovi, nazývané Al-Burrak, ktoré poslal Alláh z Raja.

Na Al-Burrakovi prešiel prorok Muhammad ﷺ z mešity v Mekke do mešity v Jeruzaleme. Keď prišiel k mešite Al-Aksá, uvedomil si, že všetci ostatní proroci, ktorí prišli pred ním, tam už boli.

Bol tam prorok Abrahám (mier s ním), prorok Ježiš (mier s ním), prorok Mojžiš (mier s ním) a všetci ostatní proroci. Tu Muhammad ﷺ viedol všetkých prorokov v modlitbe skladajúcej sa z dvoch rak’a.

Potom boli prorokovi Muhammadovi prinesené dva poháre. Jeden bol naplnený vínom a druhý mliekom. Pozrel sa na ne a vybral si mlieko. Anjel Gabriel (mier s ním) mu povedal:

Chvála Alláhovi, ktorý ťa viedol k fitrah (čistote a nevinnosti).

Kába. Zdroj: Haidan on Unsplash

V druhej časti nočnej cesty Gabriel (mier s ním) vzal proroka Muhammada ﷺ na nebesia. Počas svojej cesty na hor sa prorok Muhammad ﷺ zastavil vo všetkých siedmich úrovniach nebies. Prorok Muhammad ﷺ sa v jednotlivých úrovniach postupne stretol s nasledujúcimi prorokmi:

  1. Prorok Adam (mier s ním)
  2. Prorok Ísa (mier s ním) a Prorok Jahjá (mier s ním) [Ježiš a Ján]
  3. Prorok Jusuf (mier s ním) [Jozef]
  4. Prorok Idrís (mier s ním) [Henoch]
  5. Prorok Hárún (mier s ním) [Áron]
  6. Prorok Músa (mier s ním) [Mojžiš]
  7. Prorok Ibráhím (mier s ním) [Abrahám]

Prorok Muhammad ﷺ uvideol Al-Bajtu l-Ma‘múr (Stavbu v siedmom nebi situovanú nad pozemskou Kábou). Anjel Gabriel (mier s ním) mu povedal:

Toto je Al-Bajtu l-Ma‘múr, kde sa denne modlí 70 tisíc anjelov a každý, ktorý sem raz príde, sem už nikdy nebude môcť prísť.“ (Sahih al-Buchárí 3207).

Hoci táto nočná cesta má v islame veľký náboženský význam, prorok Muhammad ﷺ ju nikdy neslávil, ani nenariadil svojej umme, aby ju oslavovala. Túto veľkú udalosť si však môžeme pripomenúť tak, že budeme prosiť Alláha o Jeho požehnanie, pomáhať núdznym a robiť dobré skutky.

Titulná fotografia: Ömer F. Arslan on Unsplash

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply