17 verejných podujatí, slávnostná večera, pohár Islamskej nadácie a stovky postov. Toto ste nám pomohli v roku 2022 dosiahnuť

0

V roku 2022 sme sa konečne mohli prakticky naplno vrátiť k fungovaniu pred pandémiou. Priestory boli otvorené štandardne 7 dní v týždni a konali sa aj všetky naše každoročné podujatia.

Bolo to však možné len vďaka vašej pomoci. Či už ide o samotné modlitebné a spoločenské priestory, za ktoré je potrebné platiť nájom a energie, alebo priamo aktivity, udržiavať a organizovať sme ich mohli vďaka pravidelným príspevkom od mnohých z vás.

Diskusie, prednášky a slávnostný večer

Po dvoch rokoch pandémie sme mohli opäť usporiadať plnohodnotný slávnostný ramadánsky iftár. Zúčastnili sa ho zástupcovia náboženských komunít vrátane arcibiskupa Róberta Bezáka, predstavitelia verejnej správy, diplomacie, mimovládneho sektora, ale aj ďalší priatelia moslimskej komunity a samozrejme jej členovia. Súčasťou bol aj bohatý kultúry program či tradičné orientálne sedenie madžlis.

Pravidelne sme organizovali a zapájali sa do medzináboženských stretnutí, ako napríklad Medzináboženské poohliadnutie za dvoma rokmi pandémie, diskusia na Dobrom trhu či debata medzi rabínom, imámom a kňazom moderovaná Andrejom Bánom o tom, prečo sa komunity radikalizujú, v nadväznosti na útok na Zámockej ulici.

Riaditeľ Migračného úradu Slovenskej republiky a dve jeho predstaviteľky v centre Córdoba rozprávali o práci tohto úradu na Slovensku.

Predstavovali sme islam a moslimov

Po celý rok s nami putovalo arabské sedenie madžlis symbolizujúce príjemné posedenia a otvorené rozhovory. Slúžilo nám ako lákadlo a základ pre takzvané „verejné obývačky rozmanitosti“, formát, v rámci sme sa otvárali verejnosti a odpovedali na otázky o našej komunite a viere.

Priamo v centre Córdoba na madžlise rozprávali Salma a Lujza o ich medzináboženskom kamarátstve. Na jar bol madžlis týždeň v Bardejove, kde sme na ňom diskutovali so študentami viacerých stredných škôl a po večeroch s verejnosťou a taktiež v Banskej Bystrici, kde bola ako verejná obývačka pre ženy, tak i susedský piknik v Záhrade.

V lete sme takúto „obývačku“ rozložili dvakrát pre návštevníkov bratislavskej ZOO v oddychovej zóne, kde ju počas niekoľkých dní zaregistrovali tisíce záujemcov. Moslimské i nemoslimské ženy sa spolu stretli pri viacerých aktivitách. Napríklad v marci spolu hovorili ženy, ktoré našli v Bratislave a okolí svoj dočasný domov.

V októbri sme mali v centre Córdoba v Bratislave mesiac islamskej kultúry. Verejnosť sa mohla prísť pozrieť na tématické výstavy, prednášky či len tak posedieť a debatovať s miestnymi moslimami.

V roku 2022 sme vydali tiež novú knihu O moslimkách trochu inak, ktorá rozpráva príbehy zo života slovenských moslimiek i nemoslimiek. Pripravili sme aj animované video s názvom orientalizmus o tom, ako skreslene Západ nazerá na zvyšok sveta.

Zameriavali sme sa tiež na utužovanie vzťahov s verejnosťou. Vôbec po prvýkrát sa duchovný moslimskej komunity na Slovensku stretol s najvyšším predstaviteľom katolíckej cirkvi na Slovensku, predsedom Konferencie biskupov Slovenska a stretli sme sa aj s ďalšími osobnosťami.

V novembri sme prednášali o islame a moslimoch na Slovensku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Web a sociálne siete

Minulý rok sme na webe ISLAMONLINE.sk zverejnili 16 nových článkov. Za zmienku stojí napríklad cestopisné rozprávanie Krížom krážom Uzbekistanom, naša analýza manifesta strelca zo Zámockej, v ktorom sa priznáva, že nenávidel islam či rozhovor s Amrou Sarajlic z Migračného úradu.

Ďalšie stovky príspevkov sme počas roka denne uverejňovali na našej Facebookovej stránke, dvoch uzavretých Facebookových skupinách (jednej pre širšiu komunitu slovenských moslimov a druhej pre pravidelných podporovateľov) a na Instagrame.

Za zmienku stoja tiež mnohé videokomentáre a zostrihy z diskusií v sekcii video na našom Facebooku a YouTube.

Duchovné vyžitie a komunita

Počas roka bola každý deň otvorená modlitebňa Córdoba na Obchodnej ulici v Bratislave. Našťastie pandemické opatrenia už nebránili štandardnému chodu modlitebne, takže sa vždy konali aj pravidelné piatkové modlitby, a to zväčša v troch jazykoch – arabsky, slovensky a anglicky. Členovia skupiny Klub Islamskej nadácie na Slovensku mohli všetky piatkové prejavy sledovať online či už naživo, alebo zo záznamu.

Celý rok prebiehali tiež náboženské kurzy islamu pre deti a dospelých, kurz arabského jazyka či dokonca kurz slovenského jazyka pre Arabov. Milým spestrením bol napríklad aj futbalový turnaj o Pohár Islamskej nadácie na Slovensku.

Pred koncom roka sme navštívili utečenecký tábor v Kútoch a usporiadali zbierku pre miestnych migrantov zo Sýrie a ďalších krajín.

Naša činnosť by v tejto miere nebola možná bez pravidelných mesačných príspevkov našich podporovateľov. Ak patríte medzi nich, môžete byť na seba hrdí, priložili ste ruku k dielu a máte svoj podiel na všetko uvedenom. Ak by ste k nim chceli patriť do budúcna, mesačným darcom sa môžete stať celkom jednoducho na tejto stránke.

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply