Vydávame novú knihu: O moslimkách trochu inak

0

Inšpiratívne rozhovory odhaľujúce rozmanitosť a silu moslimiek prináša nová kniha s názvom O moslimkách trochu inak, spolu s básňami od Nargis Rahmonovej.

Islamská nadácia na Slovensku, hrdá na svoju rasovú a etnickú diverzitu, podporuje všetky dievčatá a ženy, ktoré pre svoj vzhľad bojujú proti predsudkom, diskriminácii a žiaľ často sú terčom nenávisti. Práve tieto aspekty boli podnetom k zostaveniu a vydaniu tejto publikácie. Ďakujeme všetkým ženám, ktoré našli odvahu rozpovedať svoj príbeh a ktoré svojou odbornosťou a znalosťami prispeli do vzájomného dialógu o postavení moslimských žien v našej spoločnosti.

Tajomný svet moslimiek. Miestami irituje, pritom fascinuje a vábi zároveň. Ako sa žije moslimkám na Slovensku? Aké pocity prežívajú ženy v hidžábe kráčajúce slovenskými ulicami? Ako ich vníma okolie? A čo sa stane, ak na hanlivé komentáre reagujú samotné moslimky a prihovoria sa okoloidúcim? Prečo nenosia všetky hidžáb? Kto sú? Odkiaľ prišli a čo tu robia? Máme niečo spoločné, čo nás spolu spája?

Neznáme v nás prirodzene vyvoláva obavy a predsudky. Náš životný štýl a prostredie, z ktorých pochádzame, môžu byť rozdielne. Podobne aj temperament či jazyk, ktorý pôsobí exoticky. Napriek tomu máme toľko spoločného! 

Sme predovšetkým ľudia. Moslimské ženy sú pritom neraz zraniteľné. Sú tiež matkami, manželkami, sestrami, dcérami i priateľkami. Niektoré si vybrali šatku, iné ju nenosia. Napriek tomu sa už neraz stretli s predsudkami svojho okolia a vedia, čo znamená byť “iná.”

Jedine vzájomným dialógom a spoznávaním môžeme preklenúť bariéry a vzájomne sa obohacovať. Aj na tom sa zhodujú ženy, ktoré našli odvahu vyrozprávať svoj príbeh. Pretože hidžáb je voľba. Je to kúsok krásnej látky, ktorý neraz v mnohých vyvoláva rozruch. 

Koruna ženy a či symbol podradenosti?
Presvedčenie verzus tradície.
Rovnosť či menejcennosť?
Sloboda v ostrom kontraste s útlakom.
Diktát spoločnosti v protiklade s vyjadrením vlastnej identity.
Sloboda v ostrom kontraste s útlakom.
Kto som a kým chcem byť?
Kým som pre druhých?

Keďže šatka nie je úplne novou konštantou v stredoeurópskom priestore, veríme, že táto publikácia poskytne všetkým čitateľom zaujímavé poznanie a kultúrno-historické fakty, ktoré si v každodennom živote bežne neuvedomujeme. Presuny z kontinentu na kontinent, z krajiny do krajiny, zo známeho do neznámeho z nás nerobia iného človeka. Naopak, spoznávame seba i druhých. Je dávno známe, že iba ten, kto dôverne pozná seba a svoj pôvod, dokáže byť vnímavý a tolerantný voči ostatným. 

Moslimským ženám sme sa rozhodli dať hlas. Chceli sme, aby ste ich spoznali trochu inak. Sú to ženy, ktoré búrajú bariéry svojimi skutkami i slovami, čím nezapadajú do šablónovitého obrazu väčšinovej verejnej mienky. Rozhovory, ktoré sme s nimi spísali chcú prispieť k vzájomnému dialógu, ktorý búra mýty a stereotypy v prospech rozmanitej i súdržnej spoločnosti. Pretože iba vzájomným poznaním a pochopením je možné porozumenie v spoločnosti, v ktorej žijeme.

Kniha bola predstavená 30. októbra za prítomnosti úplne (ne)známych žien z rôznych kútov sveta a jazykov, rôznych profesií a statusov. Spätná väzba od účastníčok skloňovala naratívy ako: „Bol to deň plný spoznávania, plný prekvapení, plný pochopenia a plný nových žien – úžasné ženy, fantastická atmosféra – krásny deň so skvelými a inšpiratívnymi ženami – spojenie žien, ktoré sú každá iná a predsa našli niečo spoločné čo ich spája – úžasné ženy – príbehy a otvorené rozhovory – chcem viac takýchto dní – WomanPower – všetci počúvajú všetkých – spoločnosť super žien, kde som nemusela nič predstierať a mohla som byť sama sebou.“

Ďakujeme hotelu Pavla v Piešťanoch za prijatie a atmosféru vo svojich priestoroch, Elizabeth cukráreň & kaviareň za nádherne chutnú tortu, farme Jonas za halal-bio kuracie mäso, kúpeľnému domu Irma za zážitky v zrkadlisku a bahnisku a všetkým tým, ktorí stoja za vznikom publikácie O moslimkách trochu inak. Za fotografie ďakujeme Kristíne Bártfayovej. 

Ak máte o knihu záujem, napíšte nám na info@islamonline.sk alebo sa zastavte v centre Córdoba na Obchodnej 31 v Bratislave.

Publikácia je výstupom projektu Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávistných trestných činov na Slovensku // Combating Islamophobia and supporting hate crime victims in Slovakia, s akronymom SalamSK, ktorý je spolufinancovaný z Programu Európskej únie pre Práva, Rovnosť a Občianstvo (2014 – 2020).

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply