V poslednú augustovú nedeľu hostila obývačka, v arabskom svete známa ako majilis (مجالس ), zapísaná aj v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva islamského sveta UNESCO, návštevníkov zoologickej záhrady v oddychovej spoločenskej zóne pri nosorožcoch. Priame prepojenia cez arabské písmo či čajový rituál Tuarégov pritiahli pozornosť návštevníkov a rozprúdili dialóg naprieč kultúrami a vierovyznaniami, tak potrebný v súčasnej slovenskej spoločnosti, v prospech zlepšenia spolunažívania.

Nevšedné miesto pre naše aktivity, ktoré však prinieslo o to príjemnejšie nové stretnutia a zážitky.

„Po úspešnom júlovom debute, sa do priestorov zoologickej záhrady opäť vracia podujatie Verejná obývačka rozmanitosti. Vo veľmi príjemnom priestore a atmosfére je pre návštevníkov pripravených niekoľko workshopov, kvízov či spoločenských hier z celého sveta. Tentokrát okrem podmanivých tónov akordeónového sprievodu, bola akcia obohatená aj o ochutnávku tradičných čajov či sýrsky barázzek,” uviedla Alexandra Ritterová z oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Bratislava v rámci tlačovej správy formou pozvánky.

 

V ZOO sa nachádzajú zvieratá typické pre arabské krajiny ako adaxy núbijské a oryxy arabské. V minulom storočí zásahom človeka oryxy z divokej prírody takmer úplne vymizli. Vďaka snahám ZOO vo Phoenixe a iným projektom sa podarilo úspešne prinavrátiť tieto antilopy späť do voľnej prírody, kde žije v súčastnosti asi 800 jedincov. K úspešnému návratu oryxov do divočiny prispela aj bratislavská ZOO v roku 1999, kedy tri naše oryxy dammah – v slovenčine priamorožce šabľorohé – odišli do Tuniska. Aj tieto oryxy boli v tom čase na Červenom zozname ohrozených druhov označené ako „vo voľnej prírode vyhynuté“.

Ďakujeme vedeniu bratislavskej ZOO za oslovenie k spolupráci. My sme návštevou a zakúpením vstupného podporili ich zmysluplnú prácu, urobiť tak môžete aj vy počas celého roka! Už viac ako 60 rokov s obdivom a rešpektom vzdávajú hold nádhernému a rozmanitému svetu prírody, ktorý je domovom nás všetkých.

“Rozmanitosť je dôležitá aj v ľudskom svete. Práve prostredníctvom podujatí ako Verejná obývačka rozmanitosti sa snažíme podporovať vzájomnú kultúrnu toleranciu a diverzitu. Vašou návštevou zároveň podporíte starostlivosť a ochranu vzácnych a ohrozených zvierat,” dodala Ritterová a my súhlasíme. 

“Naše podujatia sú postavené na stratégii win-win pre všetkých zainteresovaných. Interakciou a dialógom podporujú súžitie, s akcentom na diverzitu a spolupatričnosť. Prímes islamského kultúrneho dedičstva a osobné stretnutia prispievajú k zmierneniu napätia a strachu v spoločnosti a prejavom neznášanlivosti či negatívnych stereotypov voči “cudzím”. Nech vzájomné rozdiely nerozdeľujú, ale spájajú! Aj preto sme vytvorili logo symbolizujúce blízkosť, mier a súdržnosť formou HATE FREE ZÓNY a postupne vznikajú prvé takéto zóny – miesta v rámci Slovenska v prospech lepšej a vnímavejšej spoločnosti. Každý kto sa pridá, verejne deklaruje blízkosť a vrúcnosť v našej spoločnosti k zaškatuľkovaným príslušníkom “tých odvedľa”, ktorý sú pre odlišný pôvod, vierovyznanie či farbu pleti “outsidermi”. My v INS veríme, že v boji proti špirále nenávisti sme spoločne silnejší a odolnejší”, uviedol Mohamad Safwan Hasna, riaditeľ INS.

Verejné obývačky rozmanitosti – Majilis podporujú medzikultúrnu toleranciu a diverzityu, budujú mosty medzi majoritnou spoločnosťou a kultúrnymi/náboženskými minoritami. Realizátorom je Islamská nadácia na Slovensku. 

“Projekt ‚Tí odvedľa‘ je podporený z programu  Active Citizens Fund – Slovakia zameraného na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšovanie postavenia zraniteľných skupín a  financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.”  

Fotografie: Islamská nadácia na Slovensku

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply