Moslimovia v Bratislave slávnostne prerušili ramadánsky pôst. Takto vyzeral šiesty ročník iftáru

0

Iftár v doposiaľ najväčších priestoroch obohatil kultúrny program, výstava a orientálne sedenie.

Po dvoch rokoch pandémie, kedy sa iftáry konali iba online, mohla Islamská nadácia na Slovensku konečne usporiadať ďalší ročník slávnostného ramadánskeho iftáru naživo – v priestoroch hodných takéhoto podujatia.

Tradícia, pri ktorej ľudia z rôznych oblastí verejného života prerušia pôst so slovenskými moslimami, je dôležitým gestom. Ukazuje, že moslimská komunita nie je v úzadí, nie je majoritou vytláčaná na okraj, ale naopak je súčasťou verejného života, ktorý svojimi zvyklosťami obohacuje.

Slávnostného podujatia sa zúčastnili zástupcovia náboženských komunít, verejnej správy, diplomacie, mimovládneho sektora, ale aj ďalší priatelia moslimskej komunity a samozrejme jej členovia.

Program trval od siedmej do 19:52, kedy bol v daný deň západ slnka, a teda čas, keď moslimovia prerušujú pôst. Takmer hodinový program začal recitáciou Koránu v podaní študentky medicíny Meeny Suleiman z Afganistanu a prekladu veršov, ktoré predniesol Jozef Lenč. Celé podujatie moderoval študent a člen slovenskej moslimskej komunity Hani Hasna.

Následne privítal hostí riaditeľ Islamskej nadácie na Slovensku Mohamad Safwan Hasna. V príhovore vyjadril radosť z toho, že po dvoch rokoch, kedy sa slávnostný iftár cez ramadán kvôli pandemickým opatreniam konať nemohol, sa opäť podarilo s hosťami stretnúť osobne.

Pozornosť upriamil na medzináboženskú iniciatívu Stretnú sa rabín, imám a kňaz a na prieskum o stave islamofóbie na Slovensku, ktorý Islamská nadácia na Slovensku v uplynulom roku realizovala.

Po riaditeľovi Islamskej nadácie v prvom kultúrnom bloku zahral pán Bašír z Viedne na orientálnom nástroji Kánún v sprievode Anely Čindrak.

Ďalším rečníkom bol vzácny hosť, arcibiskup Róbert Bezák, ktorý sa slávnostného iftáru zúčastnil po prvýkrát. Vo svojej reči sa vrátil k spomienkam na Betlehem, kde ho dojala zbožnosť miestneho moslimského vodiča autobusu.

„Mal môj obdiv – vedel, že vozí turistov, ktorí nie sú jeho vierovyznania – ale on bez najmenšieho zaváhania prejavil svoju vieru. A to bez toho aby sa pred niekym blízkym potreboval ukazovať,“ zaspomínal arcibiskup. „Musím príznať že som mu to prirorodzené vyznanie viery aj závidel – lebo vtedy som si uvedomil, aký dokážeme byť „korektní“ a opatrní my vo vyznávaní viery,“ dodal.

Po ďalšom kultúrnom bloku sa formou video-odkazu prihovoril stály hosť slávnostných iftárov, liberálny rabín Miša Kapustin. Výnimočne sa nemohol zúčastniť osobne, pretože práve v čase moslimského pôstneho mesiaca ramadán slávila židovská komunita svoj vlastný sviatok.

Do tretice prítomným zahral pán Bašír a Anela a potom už predstúpil veľvyslanec Indonézskej republiky na Slovensku, jeho excelencia Pribadi Sutiono. Pre pána Sutiona je to prvý rok na Slovensku a teda aj premiéra na slávnostnom iftáre Islamskej nadácie.

„Som vďačný, že napriek tomu, že som v strede Európy, stále mám možnosť prerušiť môj pôst nie len s vami, mojimi moslimskými bratmi a sestrami, ale aj s našimi priateľmi a kolegami z rôznych oblastí, viery a presvedčenia,“ uviedol veľvyslanec. „Avšak ako si užívame tento iftár, pamätajme, že milióny ľudí vo svete stále nevedia, kedy budú mať ďalšie jedlo, pretože sú zasiahnutí konfliktami, vysídlením a chudobou. Pripomínajme si to a cíťme pokoru, keď si užívame toto požehnanie,“ upozornil.

Príhovory si môžete pozrieť tu:

Tým sa ukončila prvá časť programu, po ktorej nasledovalo konečne prerušenie pôstu, modlitba a večera. Podujatia sa zúčastnilo spolu asi 120 hostí.

Okrem rečníkov medzi hosťami boli napríklad predstavitelia Migračného úradu Ministerstva vnútra, cirkevného odboru Ministerstva kultúry, Univerzitnej knižnice v Bratislave, Slovenskej národnej galérie či mimovládnych organizácií vrátane Ligy za ľudské práva, Fóra náboženstiev Slovenska, Centra pre výskum etnicity a kultúry, Mareeny, Medzinárodnej organizácie pre migráciu či Nadácie otvorenej spoločnosti.

Svojou účasťou slovenských moslimov poctili aj duchovní katolíckej, evanjelickej a starokatolíckej cirkvi, veľvyslanci Turecka, Albánska a Japonska a predstavitelia americkej a britskej ambasády na Slovensku. Z Viedne pricestoval prezident IGGÖ – najvyššej islamskej autority v Rakúsku Ümit Vural.

Okrem večere a kultúrneho bolo pre hostí pripravené orientálne sedenie (madžilis) a výstava obrazov, ktoré Islamskej nadácii na Slovensku rok predtým venovala Slovenské národná galéria.

Islamská nadácia na Slovensku úspešne ukončila šiesty ročník slávnostného iftáru a vyjadrila presvedčenie, že v tejto tradícií bude pokračovať i naďalej. Plánovanie ďalšieho ročníka zrejme začnú už čoskoro.

Fotografie: Islamská nadácia na Slovensku. Na financovaní podujatia sa podieľala Európska sieť proti rasizmu (ENAR), Európska komisia vrámci projektu SalamSK a štedrí jednotlivci z moslimskej komunity na Slovensku.

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply