Slávnostný iftár: piaty ročník opäť v znamení korony

0

Islamská nadácia opäť hostila ramadánsky program so slovenskými moslimami a ich priateľmi.

Islamská nadácia na Slovensku (INS) pri príležitosti pôstneho mesiaca ramadán každoročne hostí slávnostné podujatie, ktorého sa účastnia nie len slovenskí moslimovia, ale aj ich priatelia a ľudia z rôznych oblastí verejného života, ktorí chcú dať svojou účasťou najavo, že si cenia hodnoty ako vzájomný rešpekt a priateľské spolužitie.

Tento rok sa konal už piaty ročník tejto dôležitej akcie, no vzhľadom na pandemické opatrenia mohol tak, ako minulý rok, prebehnúť iba v online priestore. Nešlo teda o klasickú ramadánsku večeru – iftár, ako po minulé roky (posledná taká sa konala pred dvoma rokmi), ale skôr o priateľské virtuálne stretnutie spojené s príhovormi a recitáciou.

Niekoľkým desiatkam hostí sa prihovorili lídri náboženských komunít troch abrahámskych nábožebstiev – kresťanov (rehoľník Félix Maria), židov (rabín Miša Kapustin) a moslimov (člen správnej rady INS Artan Qineti).

Okrem nich si hostia vypočuli príhovor riaditeľky Centra pre výskum etnicity a kultúry Eleny G. Krieglovej, v ktorom spomínala nový výskum centra o postojoch k prisťahovalcom. Prihovoril sa tiež docent Attila Kovícs z Katedry religionistiky na Unvierzite Komenského a riaditeľ Fóra svetových náboženstiev a organizátor medzináboženských podujatí Mário Nicolini. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa naživo nezúčastnil, no videoodkazom hostí pozdravil aj nový riaditeľ Migračného úradu Ján Orlovský.

Hostí počas stretnutia sprevádzala séria recitácií zo Vznešeného Koránu a arabských básní v podaní recitátora, háfiza Seida Imeriho. Stretnutie skončilo symbolicky azánom hlasujúcim koniec pôstu v daný deň.

Keďže ani po druhý rok sa hostia nemohli s moslimami spolu navečerať, INS to tentokrát aspoň čiastočne nahradila darčekovými balíčkami so sladkosťami, ktoré boli doručené priateľom slovenských moslimov v čase sviatku Íd al-Fitr, ktorý značí koniec pôstneho mesiaca.

Screenshoty a Foto: Islamská nadácia na Slovensku

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply