Keď sa stretnú kresťania, muslimovia a židia na spoločnej večeri, môže to preklenúť rozdiely i priniesť nové priateľstvá.

Za ostatné roky stal príjemnou tradíciou spoločný iftár, večera pri príležitosti prerušenia pôstu v mesiaci Ramadán, za účasti muslimov z rôznofarebného islamského sveta, zástupcov židovskej a kresťanskej komunity, diplomatov a priateľov muslimskej komunity na Slovensku, ktorí dlhodobo spolupracujú na spoločných projektoch, medzináboženskom dialógu alebo na pomoci komunite k úspešnej integrácii do slovenskej spoločnosti.

Motívom tretieho spoločného iftáru, ktorý sa konal 29. mája 2019 v jednom z bratislavských hotelov, bolo potvrdenie a prehĺbenie vzájomného priateľstva, rozvoj dialógu a odmietnutie všetkých foriem nenávisti a akýchkoľvek prejavov násilia, s ktorými sme boli v minulom roku mnohokrát konfrontovaní. Vďaka iniciatíve Islamskej nadácie na Slovensku sa niekoľko rokov vytvára priestor pre spoznávanie, rozhovory a nové priateľstvá medzi slovenskými muslimami a nemuslimami.

Tretí ročník slávnostnej ramadánskej večere v Bratislave prilákal aj nové tváre
Na fotografii zľava: veľvyslankyňa Indonézskej republiky J.E. Adiyatwidi Adiwoso Asmady, chargé d’affaires Kanady J.E. John von Kaufmann, riaditeľ Islamskej nadácie na Slovensku Mohamad Safwan Hasna, osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva a viery mimo EÚ Ján Fígeľ, člen správnej rady Islamskej nadácie na Slovensku Artan Qineti, veľvyslanec Spojených štátov Amerických J.E. Adam Sterling a veľvyslankyňa Írska J.E. Hilda Ó Riain.

Pozvanie na tohtoročnú spoločnú večeru prijali vzácni hostia a dlhoroční priatelia muslimov žijúcich na Slovensku. Po úvodnom privítaní zazneli verše Koránu, posvätnej knihy muslimov, ktoré predniesla mladá Muneera Sulaiman Nachli, háfiza (osoba naspamäť ovládajúca recitáciu celého Koránu), Afgánka, ktorá sa na Slovensku pripravuje na štúdium medicíny.

Verše prítomným pripomenuli, že sú Božími stvoreniami, hoci smrteľnými, zato obdarenými prísľubom budúceho života a vzkriesenia. Po prednese veršov prítomných privítal hostiteľ, bratislavský imám a riaditeľ Islamskej nadácie na Slovensku Mohamad Safwan Hasna.

https://www.facebook.com/pavol.demes/posts/2679381872089446

Pripomenul, že napriek tomu, že Bratislava nemá oficiálnu mešitu, islámske centrum Córdoba je navštevované aj zahraničnými návštevníkmi mesta. Zdôraznil, že portál ISLAMONLINE.sk je najväčším svojho druhu na území bývalého Československa a ocenil, že sa pomoci priateľov z rôznych náboženských komunít, ktorí boli prítomní aj na večeri, sme začali sériu diskusií so zámerom rozvinúť medzináboženský dialóg na Slovensku.

„Sme stále iba na začiatku našej cesty, musíme ešte prekonať mnohé prekážky a výzvy. Islamofóbne prejavy z úst politikov či politické úspechy krajnej pravice sú nesmierne závažné a nik nevie ako sa bude situácia vyvíjať v budúcnosti. Doterajšie úspechy mi však dávajú nádej, že naša práca má zmysel, a že svojim dielom dokážeme prispieť k tomu, aby sa nám na Slovensku všetkým žilo lepšie,“ zhrnul na záver Hasna.

Príhovory duchovných

Medzi ďalšími rečníkmi boli dlhoroční priatelia slovenských muslimov a účastníci diskusií, ktoré organizuje Fórum náboženstiev sveta Slovensko – Stretnú sa kresťan, muslim a žid – liberálny rabín Ústredia židovských náboženských obcí na Slovensku Misha Kapustin a františkánsky mních brat Felix Mária Žižka.

Rabín Kapustin s humorom sebe vlastným pripomenul, že hoci je liberálnym rabínom, tak to neznamená, že stojí mimo židovskej tradície. Ba naopak. Jeho nedávna skúsenosť z návštevy muslimskej reštaurácie, keď videl ako jej majiteľ ponúkol jedlo úplne cudzej žene, mu len potvrdila všeobecnú pravdu, že nik by nemal byť hladný, a že nechať človeka bez jedla je prehreškom voči Bohu.

Tretí ročník slávnostnej ramadánskej večere v Bratislave prilákal aj nové tváre
V popredí diskutuje liberálny rabín Miša Kapustin a františkánsky rehoľník Felix Mária.

Františkán Felix Mária poďakoval muslimom za pozvanie i za to, že sú súčasťou slovenskej náboženskej mozaiky. „Ďakujem muslimskej komunite, že je medzi nami, pretože to oficiálne učenie mojej cirkvi ma učí mať úctu a rešpekt pred vami. A to naozaj chcem takto žiť, aby aj ľudia, ktorí prichádzajú za mnou cítili, že je to naozaj tak,“ povedal brat Felix.

Pre evanjelickú farárku Annu Polckovú, ktorá je prvou ženou zvolenou do vedenia cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Bratislave, je iftar obrazom hostiny vo večnosti, počas ktorej budeme všetci spoločne sedieť pri jednom stole pred Všemohúcim Bohom. „Som presvedčená, že pri takýchto spoločných stoloch sa môžeme stretávať už teraz. Pri jedle a rozhovoroch, alebo len tak po tichu, aby sme jeden druhého poznávali a vedeli potom podporiť,“ ukončila svoj príhovor Anna Polcková.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=617341832068851&id=100013791192260&__tn__=-R 

Diplomati ocenili otvorenosť muslimskej komunity

Za prítomných diplomatov (veľvyslancov Indonézie, Írska, Albánska, Spojených štátov Amerických a chargé d’affaires Kanady), ktorí prijali pozvanie Islamskej nadácie na Slovensku sa prihovorila Jej Excelencia veľvyslankyňa Írskej republiky na Slovensku pani Hilda Ó Riain. Ocenila fakt, že zo spoločného iftaru muslimov a nemuslimov sa stala príjemná tradícia. Pripomenula, že írski muslimovia sú veľmi otvorenou komunitou, ktorá je obohatením spoločenskej a náboženskej mozaiky Írska.

Na záver oficiálnej časti odzneli slová (v arabčine a angličtine) bývalého slovenského konzula pre Libanon, Sýriu, Irak a Jordánsko Petra Stana, ktorý v súčasnosti pôsobí na Ministerstve zahraničných vecí a ktorého agendou je tiež problematika migrácie. „Ramadán znamená byť spolu“, začal svoje vystúpenie Peter Stano a dodal, že je rád, že môže byť súčasťou spoločenstva ľudí, ktorí hľadajú cesty k sebe a búrajú múry, ktoré ich rozdeľujú.

Prerušený pôst, čas na vzájomnú diskusiu

Krátko po poslednom príhovore zaznel azán, volanie k modlitbe ohlasujúci západ slnka a koniec ďalšieho pôstneho dňa. Po ňom nasledovala spoločná modlitba muslimov, ktorí s bázňou veria, že Boh prijal ich pôst.

Duchovní lídri a osobnosti večerali cez ramadán so slovenskými muslimami

Po modlitbe sa už všetci spoločne presunuli k jedlu. Popri ochutnávaní pokrmov sa vytvoril priestor pre diskusie a nadväzovanie nových kontaktov a priateľstiev.

Okrem tých, ktorí vystúpili s príhovormi, sa večere zúčastnila napríklad poslankyňa NR SR Viera Dubačová a poslanec NR SR Martin Klus či osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva a viery mimo EÚ Ján Fígeľ. Tretí sektor zastupovali Zuzana Števulová z Ligy pre ľudské práva, Elena G. Krieglová z Centra pre výskum etnicity a kultúry, Braňo Tichý z nadácie Človek v ohrození alebo Ján Orlovský z Nadácie otvorenej spoločnosti. Vzácnymi hosťami boli tiež bývalý diplomat Pavol Demeš, Mário Nicolini z Fóra náboženstiev sveta Slovensko, Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska, novinár Andrej Bán či starokatolícky kňaz Martin Kováč.

https://www.facebook.com/dubeci.martin/photos/a.1674690732810814/2375960236017190/

Viacerí z nich svoje príjemné zážitky z večere opísali aj v statusoch na sociálnych sieťach, kde ďakovali za pozvanie a príjemne strávené chvíle. Veríme, že to nebolo naposledy a že sa opäť stretneme – snáď v širšom kruhu – aj počas Ramadánu v roku 2020.

Foto: ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply