Islamská nadácia si s hosťami symbolicky pripomenula každoročnú ramadánsku večeru.

Počas tohto ramadánu sa mal konať v poradí štvrtý ročník slávnostnej ramadánskej večere – iftáru – o významnými osobnosťami kultúrneho a verejného života na Slovensku.

Islamská nadácia na Slovensku vybrala termín, zarezervovala miesto a pripravila pozvánky, no tesne pred ich odoslaním kríza koronavírusu a s ňou spojené karanténne opatrenia spôsobili, že večera sa musela zrušiť podobne, ako na dva mesiace musela dočasne pozastaviť mnohé zo svojich aktivít.

Bola by však veľká škoda, ak by kontinuita tejto tradície musela kvôli vírusu prerušiť, preto sa nadácia nakoniec rozhodla, že si ju pripomenie ako symbolicky.

Tretí ročník slávnostnej ramadánskej večere v Bratislave prilákal aj nové tváre

Karanténne opatrenia znamenajú aj to, že ľudia by sa nemali schádzať vo väčších počtoch a kto môže, trávi čo najviac času doma. Jedným z dôsledkov je aj väčšia orientácia na internetový svet a služby, ktoré sociálne kontakty sprostredkovávajú aspoň virtuálne.

Islamská nadácia na Slovensku usporiadala „iftár“ – alebo skôr ramadánske stretnutie, keďže jedlo sa priamo nepodávalo – formou videokonferencie. Rozšíril sa počet rečníkov a keďže odpadla priestorová bariéra, bohatší bol i kultúrny program – recitáciu Koránu a spev náboženských piesní predniesol recitátor pôsobiaci v Berlíne Besir Limani.

https://www.facebook.com/IslamOnline.sk/videos/2740972622696904/

Hosťom sa na úvod prihovorila členka slovenskej muslimskej komunity Salma Al Henami, stredoškoláčka pôvodom z Jemenu. Spolu s ňou povedali pár slov aj jej dvaja spolužiaci, ktorí hovorili o tom, čo sa naučili o pôste vďaka kamarátstvu so Salmou.

Následne muslimskú komunitu už tradične pozdravili liberálny rabín Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Miša Kapustin, katolícky kňaz a františkánsky rehoľník Félix Mária Žiška, bývalý minister zahraničných vecí a poradca prezidenta Michala Kováča Pavol Demeš či právnička a ľudskoprávna aktivistka Zuzana Števulová.

Na rozdiel od minulých rokov sa k hosťom prihovorila aj dramaturgička a expertka na kultúrnu politiku Zora Jaurová s manželom, teológom a religionistom Dušanom Jaurom, fotograf, reportér a humanitárny pracovník Andrej Bán a religionista a odborník na islám pôsobiaci na katedre filosofie a religionistiky Teologickej fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Martin Klapetek, ktorý posktol porovnanie so situáciou v Českej republike.

Riaditeľ Islamskej nadácie na Slovensku Mohamad Safwan Hasna prezentoval fotografie z niektorých aktívít nadácie za uplynulý rok, či už minulého slávnostného iftáru, pravidelných ramadánskych iftárov vrámci komunity, sviatočných modlitieb, ale aj rôznych stretnutí, návštev, medzináboženských aktivít a diskusií na školách.

Zaujímavým bol i krátky vstup lekára Rateba Ajama Oghliho, ktorý študoval na Slovensku a aktuálne pôsobí v Nemecku. Oghli stručne hovoril svojej skúsenosti s liečením pacientov s vírusom COVID-19 v Nemecku a o vlastnej skúsenosti s vírusom, ktorým sa pred časom nakazil a z ktorého sa vyliečil.

Spolu si s muslimami tradíciu slávnostných iftárov pripomenulo viac ako 40 hostí. Hoci nešlo o klasický „iftár“, sme radi, že sme si tento zvyk mohli sprostredkovať aspoň virtuálne.

 Foto: ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply