Duchovní lídri troch svetových náboženstiev ukazujú, že dialóg je možný.

„Každý máte svoje vlastné posvätné texty, sviatky, náboženskú prax. O čom sa vy vlastne spolu rozprávate, keď sa niekedy stretnete?“ pýta sa moderátor a výkonný riaditeľ Fóra náboženstiev sveta – Slovensko Mário Nicolini. Svoju otázku smeruje na troch hostí sediacich oproti nemu v kruhu tvorenom asi tridsiatkou stredoškolákov.

„Hovoríme o tom, čo máme spoločné. S rabínom to sú napríklad podobné prvky v doktríne, s kňazom úcta, ktorú naše náboženstvá pripisujú osobe Ježiša Krista,“ odpovedá predseda Islamskej nadácie na Slovensku a bratislavský muslimský imám Mohamad Safwan Hasna.

Rabín, kňaz a imám cestujú po slovenských školách a hovoria so žiakmi o tolerancii
Diskusia s gymnazistami na východnom Slovensku

„Rozprávame sa o presahoch náboženských tém do bežného života,“ dopĺňa evanjelický kňaz a výskumný pracovník na Evanjelickej teologickej fakulte Univerzity Komenského Ondrej Prostredník.

„Ale aj o normálnych veciach a čomkoľvek zaujímavom, čo sa práve deje,“ uzatvára tretí hosť, liberálny rabín Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Misha Kapustin.

Približne rovnako sa začína každé z asi 90-minútových posedení, počas ktorých majú žiaci možnosť debatovať s predstaviteľmi troch abrahámskych náboženstiev a pýtať sa ich celkom otvorene… úplne čokoľvek. Dôležité je, že nič nie je tabu. Môžu sa pýtať, či Židia naozaj vládnu svetu, alebo či sa muslimovia tajne chystajú islamizovať Slovensko. Otázky súvisiace s terorizmom či postavením žien v isláme sú na dennom poriadku.

Rabín, kňaz a imám cestujú po slovenských školách a hovoria so žiakmi o tolerancii
Liberálny rabín Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Misha Kapustin debatuje po skončení diskusie so žiakmi

Do regiónov

Traja duchovní a moderátor cestujú po Slovensku a zhovárajú sa s tínedžermi na stredných odborných školách a gymnáziách. Zameriavajú sa najmä na regióny, kde majú žiaci obzvlášť malú príležitosť naživo vidieť praktizujúceho muslima či žida. Majú tak za sebou nielen návštevy škôl v Bratislave, Košiciach a Prešove, ale i Kežmarku, Snine či Sobranciach.

Navštívili už deväť stredných škôl, spolu takmer 400 študentov a vo svojej aktivite plánujú pokračovať aj v novom roku. Snažia sa sami na sebe ukázať, že aj oddaní veriaci rôznych svetových náboženstiev môžu spolu nielen bezproblémovo vychádzať, ale byť navyše jeden pre druhého obohatením.

Že to tak naozaj je, sa prejavuje aj priamo počas debát, keď neraz začnú počas odpovedí spontánne klásť otázky duchovní jeden druhému. Vidieť to však i v čase medzi stretnutiami, počas cestovania, v rozhovoroch na benzínových pumpách či v osobných debatách pred a po diskusiách. Vtedy si neraz všetci traja krátia čas porovnávaním citácií z posvätných textov na rôzne témy.

Rabín, kňaz a imám cestujú po slovenských školách a hovoria so žiakmi o tolerancii
Evanjelický kňaz a výskumný pracovník na Evanjelickej teologickej fakulte Univerzity Komenského Ondrej Prostredník sa pokúša odpovedať na otázku študenta

Nielen reči

Aby boli stretnutia zaujímavejšie, ich súčasťou je okrem osobnej skúsenosti s duchovnými tiež ochutnávka muslimských a židovských jedál a ukážky ich hudby.

Študenti pred a po besede niekoľkými spôsobmi vyjadrujú svoje postoje k najčastejším stereotypom o menšinových náboženstvách a ich vyznávačoch. Usporiadatelia vďaka tomu budú môcť začiatkom budúceho roka presnejšie určiť, ako beseda ovplyvnila postoj študentov k najčastejším stereotypom spájaným najmä s judaizmom a islámom, ale i s kresťanstvom.

Vďaka „názorovým priamkam“ (odbornou terminológiou ľudským spektrogramom), ktorými svoj postoj žiaci neverbálne prejavujú na začiatku a na konci besedy, však už teraz možno hovoriť o pozitívnom dopade stretnutí na to, ako žiaci vnímajú náboženskú rozdielnosť a možnosť porozumieť si v podstatných otázkach.

Rabín, kňaz a imám cestujú po slovenských školách a hovoria so žiakmi o tolerancii
Predseda Islamskej nadácie na Slovensku a bratislavský muslimský imám Mohamad Safwan Hasna odpovedá na otázky žiakov

Učitelia a verejnosť

Stereotypné vnímanie vyznávačov náboženstiev, ktoré sú na Slovensku v menšine, sa týka všetkých vrstiev spoločnosti, nielen študentov.

Reflektujúc tento stav sa rabín, kňaz a imám po besedách so študentmi stretávajú aj s ich pedagógmi. Zmyslom týchto stretnutí je hovoriť o témach, s ktorými sa najčastejšie stretávajú učitelia a odpovedať na otázky, ktoré od študentov dostávajú.

A aby toho nebolo málo, netradičné duchovné trio počas svojich výjazdov do regiónov organizuje i debaty s verejnosťou. Tie sa konajú pod sviežim názvom „Stretnú sa kresťan, muslim a žid…“ Doposiaľ sa odohrali dve – v Kežmarku a v Košiciach. O záujme o tento druh obsahu svedčí i skutočnosť, že na druhú z debát prišla bezmála stovka ľudí. Tretia diskusia by sa mala uskutočniť v januári.

Úryvok z diskusie s verejnosťou v Košiciach (ďalšie úryvky možno nájsť tu):

https://www.facebook.com/IslamOnline.sk/videos/10155937544842629/

O pripravovaných podujatiach verejnosť informujú prostredníctvom udalostí na facebookových stránkach spoluorganizátorov: Fóra Náboženstiev Sveta Slovenskoportálu ISLAMONLINE.sk.

Text publikoval tiež Denník SMEFórum náboženstiev sveta – Slovensko. Foto: Archív autorov

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply