Imám Shamsi Ali si prezrel vzácnu zbierku islamských rukopisov na Slovensku a v centre Córdoba sa podelil so svojimi skúsenosťami s medzináboženským dialógom.

Islamská nadácia na Slovensku spolu s Veľvyslanectvom Indonézskej republiky v Bratislave v stredu v Bratislave privítala významného muslimského duchovného z New Yorku imáma Shamsi Aliho.

Imám Shamsi Ali pochádza z Indonézie, no už viac ako 20 rokov pôsobí v New Yorku. Desať rokov bol imámom najväčšej newyorskej mešity na Manhattane a dnes vedie Jamajské muslimské centrum, najväčšie muslimské komunitné centrum v New Yorku. Je tiež zakladateľom školy Nusantara, prvej muslimskej internátnej školy v USA.

Imám Shamsi Ali bol trikrát po sebe zaradený na zoznam 500 najvplyvnejších muslimov sveta. V roku 2006 ho New York Magazine označil za jedného zo siedmych najvplyvnejších duchovných lídrov v New Yorku.

Slovensko navštívil počas svojej cesty po Európe. Ráno si v sprievode indonézskej veľvyslankyne na Slovensku, jej excelencie Adiyatwidi Adiwoso a riaditeľa Islamskej nadácie na Slovensku Mohamada Safwana Hasnu prezrel v Univerzitnej knižnici v Bratislave Bašagičovu zbierku islamských textov. Zbierka obsahuje 598 rukopisných diel, 393 arabských, 117 tureckých a 88 perzských a od roku 1997 je zapísaná v programe UNESCO „Pamäť sveta“.

Diskusia v Córdobe

Jednou z hlavných aktivít Shami Aliho je podpora medzináboženského dialógu v USA a svoje skúsenosti priniesol i na Slovensko. V tomto duchu sa preto niesla večerná diskusia v kultúrnom centre Córdoba s názvom „Úloha medzináboženského dialógu v budovaní udržateľného svetového mieru“.

So Shamsi Alim a Mohamadom Safwanom Hasnom na túto tému diskutoval kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák a diskusiu viedol riaditeľ Fóra náboženstiev sveta – Slovensko Mário Nicolini.

Diskusie sa zúčastnila tiež jej excelencia Adiyatwidi Adiwoso, palestínsky veľvyslanec na Slovensku jeho excelencia Attalla S.A. Qubia, druhý sekretár Veľvyslanectva Egypta na Slovensku Ziad K. Bassim, prvý slovenský minister zahraničných vecí Pavol Demes, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Ján Orlovský, predsedníčka združenia Mareena Michaela Pobudová a približne 20 ďalších hostí. 

Foto: ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply