Obchodný dom Ikea poskytol svoje parkovisko, aby sa muslimovia mohli stretnúť v potrebnom počte pri súčasnom dodržaní bezpečnej vzdialenosti medzi sebou.

Sviatočné modlitby na sviatky íd al-Fitr a íd al-Adha bývajú najnavštevovanejšími modlitbami v roku. Nie je nič nezvyčajné, keď si muslimské komunity pri tejto príležitosti prenajmú športové haly či iné priestory, aby sa zvýšený počet veriacich mohol spoločne modliť, pretože existujúce islamské centrá nemajú dostatočnú kapacitu.

Ani to však v mnohých krajinách tento rok nepostačovalo, keďže kvôli zachovaniu povinných rozostupov nároky na priestory vzrástli ešte mnohonásobne viac. Preto sa viaceré mešity, modlitebne či centrá vrátane centra Córdoba v Bratislave radšej rozhodli modlitbu nevykonať vôbec.

S originálnym riešením prišla muslimská komunita vo Frankfurte v spolupráci s miestnym obchodným domom Ikea. Na modlitbu bolo využité rozsiahle vonajšie parkovisko pred obchodným domom.

https://www.facebook.com/igmgwetzlar/posts/3005978316123092

Kancelár Wetzlar mešity Kadir Terzi pre BBC povedal, že Ikeu oslovil minulý týždeň, no veľké nádeje do toho nevkladal. „Ale manažér predajne neváhal ani sekundu a povedal ‚áno, môžete sa modliť‘. Bol som prekvapený a šťastný zároveň,“ povedal Terzi. „Sviatočná modlitba bola pre všetkých muslimov ako odmena,“ dodal.

Modlitba podliehala platným bezpečnostným predpisom. Veriaci dodržali bezpečné rozostupy, každý musel mať masku a vlastný koberec. Zúčastniť sa nemohli deti do 12 rokov. Na parkovisku sa nakoniec spolu pomodlilo približne 800 veriacich.

Sviatočná modlitba na začiatku sviatku íd al-Fitr sa konala v nedeľu 24. mája. Sviatok označuje koniec pôstneho mesiaca ramadán a je jedným z dvoch najväčšich islamských sviatkov v roku.

Zdroj: IGMG Wetzlar FATİH CAMİİ, Facebook

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply