Islamská nadácia na Slovensku ruší spoločné piatkové modlitby

0

Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia prijímané príslušnými orgánmi na Slovensku s cieľom obmedziť šírenie tzv. koronavírusu sa Islamská nadácia na Slovensku rozhodla do odvolania pozastaviť konanie spoločných piatkových modlitieb v centre Córdoba v Bratislave.

Sme si v plnej miere vedomí bezprecedentnosti tohto kroku, ktorý podľa našich informácií v histórii muslimskej komunity na Slovensku nemá obdobu. Zároveň si však uvedomujeme našu zodpovednosť ako členov spoločnosti riadiť sa preventívnymi opatreniami, ku ktorým autority vyzývajú. Nasledujeme príklad modlitební v Rakúsku, ktoré taktiež oznámili dočasné pozastavenie spoločných piatkových modlitieb. Organizovanie bohoslužieb pozastavili aj Slovenská katolícka cirkev a Evanjelická cirkev.

V centre Córdoba sa už tento piatok 13. marca 2020 nebude konať žiadny prejav, ani spoločná piatková modlitba. Veriacich vyzývame, aby sa modlili radšej v súkromí. V prípade neúčasti na piatkovej modlitbe je túto potrebné nahradiť štandardnou poludňajšou modlitbou (zuhr). Centrum bude naďalej k dispozícii iba pre individuálne modlitby a štandardné aktivity a veriaci budú mať k dispozícii antibakteriálne mydlá.

V tejto súvislosti považujeme za potrebné poukázať na to, že verejná výzva na pozastavenie bohoslužieb, ani vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá hovorí o pozastavení kultúrnych podujatí, priamo muslimskú komunitu neadresujú. Islám nie je štátom uznané náboženstvo, zároveň však nejde o kultúrne aktivity, ale stretnutia náboženskej povahy.

Islamská nadácia sa rozhodla napriek tomu zachovať zodpovedne a iniciatívne pristúpila k pozastaveniu bohoslužieb. Vzniknutá situácia však poukazuje na to, aké dôležité je, aby štát mal legislatívny rámec inštitucionalizujúci svoj vzťah s náboženskými komunitami, ktorých registráciu znemožnil sprísnením zákona o registrácii náboženských obcí. Vyzývame preto kompetentných, aby sa otázkou registrácie náboženských obcí zodpovedne zaoberali.

Islamská nadácia na Slovensku bude intenzívne sledovať situáciu a keď bude možné spoločne modlitby obnoviť, informuje o tom na svojej stránke ISLAMONLINE.sk a Facebookovej stránke www.facebook.com/islamonline.sk. Zároveň vyzývame ostatné muslimské modlitebne na Slovensku, aby postupovali rovnako.

Islamská nadácia na Slovensku
V Bratislave, 11. marca 2020

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply