(Tí odvedľa) Keď mesto s nami ráta! Radnica mesta Třebíč ocenila aj moslimku Moniku Shudeiwa

0

Radnica mesta Třebíč každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov udeľuje “Řád bílé křídy” zamestnancom škôl a školských zariadení. Týchto zamestnancov každoročne nominujú k oceneniu riaditelia príslušných škôl. Pre rok 2022 bolo udelených 13 ocenení. Nositeľkou tohto ocenenia sa stala aj moslimka Monika Shudeiwa (47), k čomu jej srdečne gratulujeme! Pani Shudeiwa žije so svojou rodinou v Třebíči 14 rokov, dlhodobo riadi školské financie a jedálne dvoch zariadení v správe mesta.

(Tí odvedľa) Keď mesto s nami ráta!

“Ďakujeme vám za to, ako ste zvládni tieto dva posledné roky a akým prístupom pristupujete k vzdelávaniu našich detí. Vám všetkým, ktorí sa staráte o vzdelávanie našich detí a vnúčat, chcem v mene mesta zo srdca poďakovať! Prajem vám veľa síl a trpezlivosti vo vašej ďalšej práci,” zahájil starosta Mgr. Pavel Pacal slávnostný večer.

Ocenenia odovzdali starosta Mgr. Pavel Pacal a traja miestostarostovia Miloš Hrůza, Ing. Pavel Janata a Vladimír Malý. Po ukončení ceremoniálu nasledovalo divadelné predstavenie Šťastný vyvolený. 

Islamská nadácia na Slovensku vyjadruje želanie, aby relevantní aktéri v Slovenskej republike tiež prejavili odvahu a ochotu vyzdvihnúť prínos moslimov a moslimiek v našej spoločnosti. 

Foto: Oficiálne stránky mesta Třebíč a Moniky Shudeiwa.

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply