Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávisti

Od januára 2021 do decembra 2022 realizujeme v spolupráci s Ligou za ľudské práva spoločný projekt SalamSK zameraný na potláčanie islamofóbie na Slovensku, zvyšovanie informovanosti verejnosti a podporovanie obetí nenávistných trestných činov.

Hlavným cieľom projektu je boj proti rasizmu a xenofóbii namierenej proti moslimom ako aj utečencom a migrantom žijúcim na Slovensku. Koordinátorom projektu je Liga za ľudské práva. Partnerom projektu je Islamská nadácia na Slovensku.

Prečítajte si viac v našej úvodnej správe, kde zhŕňame všetky aktivity a ciele projektu SalamSK.


Štúdia: Mediálny obraz islamu a moslimov na Slovensku

Predmetom záujmu predkladanej publikácie je práve analýza mediálneho priestoru a jeho dopadu na spoločenskú diskusiu o moslimoch a islame.

Analýzu mediálnych správ sme uskutočnili metódou hĺbkovej obsahovej analýzy, ktorú považujeme za metódu s najväčšou výpovednou hodnotou, najmä vďaka spôsobu zarámcovania problematiky samotnými médiami.

Dokument si môžete stiahnuť tu: FRAMING: Mediálny obraz islamu a moslimov na Slovensku


Prieskum: Monitorovanie islamofóbie na Slovensku

Zozbierali sme 127 plne vyplnených dotazníov od 72 žien a 55 mužov. Hlavné zistenia sú:

Výstupy z prieskumu boli prezentované popri sociálnych sieťach v dvoch celoštátnych televíziách – súkromnej TV JOJ a verejnoprávnej RTVS.


Stretnú sa kresťan, moslim a žid...

Islamská nadácia na Slovensku sa dlhodobo zapája do medzináboženského dialógu na Slovensku. Vrámci projektu SalamSK sa v roku 2021 konalo šesť takýchto stretnutí na rôzne spoločenské témy.

 

Ďalších šesť sa bude konať v roku 2022. O všetkých plánovaných diskusiách informujeme vopred na našej facebookovej stránke.


Diskusia s predstaviteľmi Migračného úradu na Slovensku

Práca Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je, aj v kontexte aktuálnych udalostí na Ukrajine, mimoriadne významná. V čom spočíva ich poslanie a obsahová náplň, vrátane konkrétnych príbehov, priblížili najpovolanejšie osoby: riaditeľ Migračného úradu Ján Orlovský, hlavná štátna radkyňa Amra Sarajlic a riaditeľka Odboru migrácie a integrácie Petra Achbergerová. Odborná diskusia sa uskutočnila v priestoroch Islamskej nadácie na Slovensku, týždeň pred inváziou na Ukrajinu.


Projekt s názvom Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávistných trestných činov na Slovensku realizuje Islamská nadácia na Slovensku v spolupráci s Ligou za ľudské práva. Projekt je spolufinancovaný z Programu Európskej únie pre Práva, Rovnosť a Občianstvo (2014 – 2020).