Centrum Córdoba dnes navštívili samé zvučné mená vrátane vrchného rabína Viedne či známeho rakúskeho muslimského politika. Zaujímala ich história islámu na Slovensku a súčasné ťažkosti slovenských muslimov.

Bratislavu dnes navštívila delegácia z nedávno založeného rakúskeho zoskupenia Platforma pre muslimov a židov Rakúska. V hlavnom meste sa prišli dozvedieť viac o histórii ako židovskej, tak i muslimskej komunity na Slovensku a upevniť väzby medzi týmito komunitami oboch krajín, najmä však medzi Bratislavou a Viedňou.

Muslimsko-židovská delegácia z Viedne v Bratislave
Delegácia prišla do Bratislavy spoznávať históriu miestnej židovskej a muslimskej komunity

Delegácie sa zúčastnil vrchný viedenský rabín Arie Folger či komunitný rabín Viedenskej židovskej obce (IKG) Schlomo Hofmeister. Viedenských muslimov reprezentoval rakúsky politik (SPÖ) a komisár pre integráciu Rakúskej islamskej komunity (IGGiÖ) Omar Al-Rawi, hovorkyňa IGGiÖ a spoluzakladateľka Iniciatívny muslimských Rakušanov (IMÖ) Carla Amina Baghajati či imám, ľudskoprávny aktivista a spisovateľ Tarafa Baghajati.

Muslimsko-židovská delegácia z Viedne v Bratislave
Vrchný viedenský rabín Arie Folger

Históriu judaizmu a súčasný život židovskej komunity hosťom predstavil bratislavský rabín Baruch Myers. Cestou po Bratislave ich sprevádzal tiež predseda Islamskej nadácie na Slovensku Mohamad Safwan Hasna.

Muslimsko-židovská delegácia z Viedne v Bratislave
Rakúsky politik (SPÖ) a komisár pre integráciu Rakúskej islamskej komunity (IGGiÖ) Omar Al-Rawi

Súčasťou programu bola návšteva kultúrneho centra Córdoba, kde sa delegácia dozvedela viac o histórii islámu na Slovensku, demografii muslimskej komunity a činnosti Islamskej nadácie na Slovensku.

Foto: ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply