Expert z Bruselu: Ak dovolíme, aby napádali jednu skupinu, nakoniec na to doplatíme všetci

0

Rozhovor s trénerom Európskej siete proti rasizmu Axelom Ruppertom.

„Vzostup islamofóbie možno vidieť v členských štátoch v rozličnej miere, viditeľný však je i znepokojujúci vzostup islamofóbnych incidentov,“ povedal v rozhovore pre ISLAMONLINE.sk tréner a projektový manažér Európskej siete proti rasizmu (ENAR) Alex Ruppert.

ENAR je európska organizácia so sídlom v Bruseli zdržujúca asi 150 organizácií po celej Európskej únií, ktoré sa nejakým spôsobom pričiňujú o boj proti rasizmu a neznášanlivosti.

Doplatíme na to všetci

Hoci nenávistné prejavy sa najčastejšie týkajú menšinových skupín obyvateľstva, podľa Rupperta v konečnom dôsledku ohrozujú celú spoločnosť. „Ak sa práve nenávistné prejavy zameriavajú na muslimov a dochádza k vzostupu islamofóbie, iné menšiny alebo skupiny v spoločnosti si môžu myslieť, že sa nemajú čoho obávať,“ povedal.

Ak však podľa neho dovolíme, aby sa porušovali práva jednej skupiny, nakoniec na to doplatíme všetci. „Najskôr menšiny, ale potom na to doplatí aj väčšina. Myslím si, že je dôležité uvedomiť si, že vždy, keď sa porušujú základné práva, je to problém pre celú spoločnosť.“

Budovanie koalícií

„Znepokojuje nás najmä to, že islamofóbia napríklad vo Francúzsku, ale i ďalších európskych krajinách, sa zameriava najmä na ženy,“ uviedol Ruppert.

Je preto podľa neho dôležité, aby sa do riešenia tohto problému zapájali nie len muslimské organizácie, ale napríklad i organizácie zaoberajúce sa ženskými právami. „Je veľmi dôležité budovať koalície, spolupracovať i s organizáciami, s ktorými sa predtým nespolupracovalo a skúmať nové oblasti spolupráce,“ dodal.

Zviazané ruky

ENAR sa venuje tiež monitorovaniu nenávistných prejavov poslancov Európskeho parlamentu na výboroch, v pléne Europarlamentu, ale i na lokálnej úrovni.

Expert z Bruselu: Ak dovolíme, aby napádali jednu skupinu, nakoniec na to doplatíme všetci
Ruppert je absolventom politológie na Univerzite v Marburgu. Popri pôsobení v ENAR študuje Európske štúdia na Aarhuskej univerzite v Dánsku

„Pre nás v ENAR je tiež dôležité vedieť napríklad i to, či europoslanci v ich domácom prostredí, keď navštevujú svoje volebné obvody, používajú nenávistnú rétoriku a mať z toho mali nahrávky, či iné dôkazy,“ vysvetlil Ruppert.

„Toto potom môžeme použiť na európskej úrovni, predniesť tieto prípady pred Európsky parlament a poukázať na to, že europoslanci, ktorí šíria nenávistnú rétoriku, majú byť postihovaní,“ dodal.

Problém je však v tom, že postihovať poslancov za takéto prejavy môže Európsky parlament len vtedy, ak k nim dôjde na jeho pôde. „V súčasnosti nemožno postihovať europoslancov za nenávistné prejavy, ktoré majú napríklad v Bratislave,“ dodal predstaviteľ ENARu.

Foto: ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply