Kategória: História

Názory
0
John Tolan: Muhammad ako antiklerikálny hrdina európskeho osvietenstva

Počas európskeho osvietenstva prezentovali početní autori Muhammada ako antiklerikálneho hrdinu. Šírenie Koránu a sprístupňovanie jeho prekladu verejnosti bolo v 16. storočí veľmi nebezpečné, pretože by to mohlo vyvolávať zmätok a zvádzať pravoverných kresťanov. Prinajmenšom takto znel názor radných protestantského mesta…

Zahraničie
0
Zabudnutá muslimská história New Yorku

Muslimovia sa do New Yorku dostali už v 16. storočí. Počas volebnej kampane sa Donald Trump neraz vyjadril, že „islám nás nenávidí“ a že je „za úplný zákaz vstupu muslimov do Spojených štátov.“ Ako potvrdzuje článok Roziny Ali, nič z toho sa…

Rozhovory
0
Archeoložka o islámu a české historii: Korán četl i Hus

Jan Hus dával křesťanům za příklad zbožnost některých muslimů. České dějiny jsou plné příkladů soužití a prolínání se lidí různých ras, etnik a náboženství. Exkluzivistické pojetí etnicity a představa o homogenních národech je až moderním vynálezem. Středověk takové pojetí identity…

Téma
0
Muslimové Rohingja: kořeny současného násilí

Svobodná Barma upřela své občanství muslimům indického původu, mezi nimi i Rohingjům, byť oni sami na daném území žili i v dobách dávno před kolonializmem. Rohingja nejsou komunitou přistěhovaleckou, ale lidem, který na svém území žije tisíce let v počtu…

Téma
0
Muslimové žijí v Barmě od 9. století. Toto je jejich historie

Příběh muslimské menšiny Rohingja od jejího příchodu na území historické Barmy až do kolonizace Velkou Británií. Rohingjové (historicky též nesprávně nazývaní také jako „arakanští Indové“) jsou opakovaně vícero světovými humanitárními organizacemi označováni za nejutlačovanější menšinu na světě. Vláda Myanmaru je má…

Téma
0
Podívejte se, jak se slavil ramadán v Osmanské říši

Dějiny bývají často redukovány na sled bitev a politických rozhodnutí. Každodenní radosti a starosti obyčejných lidí zůstávají nepovšimnuty – včetně toho, jak slavili své svátky. Profesor univerzity v Montaně a ředitel místního Centra pro studia jihozápadní Asie Mehrdad Kia seznamuje…

1 2 3