Browsing: História

27. septembra uplynulo 50 rokov od smrti imáma Abdullaha Harona, ktorý zomrel dva dni predtým v policajnej cele  po 123 dňoch odlúčenia a denných výsluchov.  Autority Harona väznili kvôli jeho aktivitám proti rasistickému režimu apartheidu, ktorý v krajine trval od…

Počas európskeho osvietenstva prezentovali početní autori Muhammada ako antiklerikálneho hrdinu. Šírenie Koránu a sprístupňovanie jeho prekladu verejnosti bolo v 16. storočí veľmi nebezpečné, pretože by to mohlo vyvolávať zmätok a zvádzať pravoverných kresťanov. Prinajmenšom takto znel názor radných protestantského mesta…

Muslimovia sa do New Yorku dostali už v 16. storočí. Počas volebnej kampane sa Donald Trump neraz vyjadril, že „islám nás nenávidí“ a že je „za úplný zákaz vstupu muslimov do Spojených štátov.“ Ako potvrdzuje článok Roziny Ali, nič z toho sa…

Jan Hus dával křesťanům za příklad zbožnost některých muslimů. České dějiny jsou plné příkladů soužití a prolínání se lidí různých ras, etnik a náboženství. Exkluzivistické pojetí etnicity a představa o homogenních národech je až moderním vynálezem. Středověk takové pojetí identity…

Svobodná Barma upřela své občanství muslimům indického původu, mezi nimi i Rohingjům, byť oni sami na daném území žili i v dobách dávno před kolonializmem. Rohingja nejsou komunitou přistěhovaleckou, ale lidem, který na svém území žije tisíce let v počtu…