História moslimov na Slovensku: Od správ arabských cestovateľov až po rozdelenie republiky

0

Prítomnosť moslimov na Slovensku je mnohými považovaná za fenomén posledných rokov,  ako istý dôsledok otvorenosti po páde komunistického režimu a globalizácie. V skutočnosti je však kontakt Slovákov s moslimami oveľa starší.

Prvý intenzívnejší kontakt s moslimami síce pochádza z čias prítomnosti osmanských vojsk na tomto území, no prvé zmienky o prítomnosti moslimov pochádzajú už z 9. storočia. Nachádzame ich v správach moslimských obchodníkov, ktorí navštívili toto územie počas svojich ciest.

„Obchodná cesta vedúca z Blízkeho východu cez dnešnú Ukrajinu, Slovensko a Českú republiku a ďalej na západ a na sever, priťahovala nielen moslimských a nemoslimských obchodníkov z Blízkeho Východu, ale aj cestovateľov a geografov,“ píše Katarína Šomodiová v publikácii Muslims are: predsudky, mýty, bariéry a ako proti nim bojovať.

Arabské správy

Mnohé zaujímavé rozprávania týchto moslimských obchodníkov zozbieral Ján Paulíny v diele Arabské správy o Slovanoch. Správy o autorov z 9. až 12. storočia opisujú politické a ekonomické pomery, ale i každodenný život ľudí na našom území.

Cestovateľ Ibn Rusta napríklad v diele Kniha vzácnych drahocenností píše: „ Ich panovník je korunovaný. Poslúchajú ho a konajú podľa jeho príkazov. Jeho sídlo je uprostred krajiny Slovanov. Najvýznamnejší a najznámejší je medzi nimi vladár, ktorý má hodnosť vládcu vládcov. Volajú ho Swít bulk (Svätopluk) (…) V ich krajine býva tuhá zima. Preto si vykopú obydlia a pod zemou, zastrešia ich drevenou strechou, aká pokrýva kostoly, a prihrnú na ňu zem. Do takého obydlia vojde muž so svojou rodinou a prinesie tam drevo a trochu skál. Potom v ňom rozloží oheň a kúri, kým sa skaly nerozpália do červena. Keď sú najhorúcejšie, polieva ich vodou a obydlie sa zohreje.“

Známy arabský geograf al-Idrísí v diele Poučná kniha pre cestovateľa uvádza opis mesta Nitra: „Nitram (Nitra) je kvitnúce veľké mesto rozložené v širokom údolí (na rovine). Má veľa obyvateľov. Pretekajú cezeň rieky a okolo neho sú úrodné polia.“

Islám u nás existoval už v stredovekom Uhorsku

Zaujímavé je aj ďalšie rozprávanie. Andalúzsky učenec a cestovateľ Abú Hámid al-Gharnátí v 12. storočí pracoval pre uhorského kráľa a zmieňuje sa o dvoch moslimských národoch žijúcich v Uhorsku, Chvárezmčanoch (uvádza sa aj názov Chalizovia či Bisserminae, po maďarsky Böszörmén) a Magribčanoch (Pečenehovia). Paulíny na strane 162 z jeho textu cituje: „V Uhorsku je aj nespočetné množstvo Chvárezmčanov. Chvárezmčanov zamestnávajú uhorskí králi v dôležitých i menej dôležitých zamestnaniach. Preto sú navonok kresťanmi a iba potajomky vyznávajú islam. Magribčania (Pečenehovia) slúžia kráľovi iba ako vojaci (žoldnieri), a preto otvorene vyznávajú islam.“

Moslimovia v tej dobe slúžili u uhorských kráľov, prípadne s nimi miestni obyvatelia obchodovali. Je to dobrý príklad koexistencie medzi rozličnými náboženskými skupinami na našom území, ktorý by si najmä v dnešnej dobe zaslúžil viac pozornosti.

Veľa ľudí si históriu islamu na našom území spája predovšetkým s obdobím prítomnosti Osmanskej ríše. Podrobne sa tejto téme venovala religionistka Katarína Šomodiová. V prednáške sa dozviete napríklad aj to, aké zriadenie tu Osmanská ríša vytvorila či aké kultúrne vplyvy Osmanov pretrvali na našom území dodnes:

Novodobé dejiny

Podľa údajov z 18. storočia žilo v Bratislave popri Židoch a kresťanoch približne 300 moslimských rodín, najmä obchodníkov z Balkánu, ponúkajúcich orientálne tovary. Približne z tej doby pochádza aj údajná mešita, stavba v orientálnom štýle, ktorá stála v Bratislavskom podhradí v oblasti zvanej Vydrica až do začiatku 70. rokov minulej dekády. Stavba bola vystavaná v maurskom štýle.

V roku 1912 bol aj na našom území uznaný islam ako jedno z oficiálnych náboženstiev monarchie. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 väčšina bosnianskych moslimov zotrvala na území novovznikajúceho Československa a pripojilo sa k nim niekoľko imigrantov zo štátov Sovietskeho zväzu (prevažne Čerkesi a Tatári).

Záhradný pavilón ľudovo prezývaný aj mešita v bratislavskej časti Vydrica, 30. roky 20. storočia. Zdroj: Podhradie Zuckermandel Vydrica, Marenčin, reprofoto

Koncom roku 1934 sa stretla skupina praktizujúcich moslimov, medzi ktorými bol aj český publicista a konvertita na islam Muhammad Abdalláh Brikcius, a založili spoločne Moslimskú náboženskú obec pre Československo. Obec bola uznaná v roku 1935 Ministerstvom školstva a národnej osvety a uznanie bolo potvrdené aj Ministerstvom vnútra vlády protektorátu Čiech a Moravy.

Po nástupe komunistov nadobudol platnosť zákon č. 218/1949 Zb., podľa ktorého musela každá cirkev či náboženská spoločnosť, pokiaľ chcela byť uznaná, obnoviť svoju registráciu a podpísať prehlásenie, v ktorom sa de facto prihlásila k účasti na budovaní socialistickej spoločnosti. Tento krok moslimovia neučinili.

Stavby spájané s tromi abrahámskymi tradíciami v Bratislave na jednej fotografii. Zdroj: Podhradie Zuckermandel Vydrica, Marenčin, reprofoto

Ďalšia formálna štruktúra reprezentujúca moslimov vznikla až po rozpade socialistického zriadenia. Krátko po nežnej revolúcii vznikol Všeobecný zväz moslimských študentov združujúcich prevažne zahraničných moslimských študentov v Československu. Po rozpade Československa vznikli nástupnícke zväzy moslimských študentov v oboch štátoch.

V Českej republike boli v roku 1994 následne založené Islamské nadácie v Brne a Prahe. Moslimovia v Českej republike získali prvý stupeň registrácie a v súčasnosti ich reprezentuje Ústredie moslimských obcí Českej republiky, pod ktoré spadajú moslimské obce pre vybrané mestá. Na Slovensku bola v roku 1999 založená Islamská nadácia na Slovensku, islám však dodnes nie je na Slovensku registrovaným náboženstvom.

Prvé snahy o výstavbu mešity v našej novodobej histórii spadajú do druhej polovice 30. rokov 20. storočia. Do vojny sa však problém nepodarilo vyriešiť a k ďalšiemu pokusu došlo až v 90. rokoch. Pokým v Českej republike bola táto snaha nakoniec úspešná (prvá mešita bola postavená v roku 1998), na Slovensku sa to nepodarilo dodnes.

Autor fotky: Khairul Onggon na Pexels

„Projekt 1001 ReaSons why? bol podporený z programu Stronger Roots, ktorý realizuje konzorcium Nadace OSF, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, NIOK Foundation a thinktank Glopolis. Cieľom programu je podporiť odolnosť a stabilitu organizácií občianskej spoločnosti v Česku, Maďarsku a v Slovenskej republike a pomôcť im k väčšiemu zakoreneniu v spoločnosti“.

 

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply