Browsing: História

Arabové nebyli aktivním politickým činitelem ve válce, která vypukla roku 1914. Nebyli ani vítězi ani poraženými, nicméně mnoho synů arabského lidu bylo zabito a raněno, neboť statisíce jich byly násilně naverbovány, aby bojovali ve světové válce, která odpočátku nebyla ničím…

„Jen málo Australanů si je vědomo, že původní obyvatelé země, Austrálci a domorodci z ostrovů v Torresově úžině, byli v kontaktu s cizími muslimy dlouho před příchodem křesťanských kolonizátorů. Islám stále přitahuje některé australské domorodce i dnes,“ píše Janak Rogers.…

Mnoho lidí zapomíná, že první muslimové, kteří v Americe slavili ramadán, byli afričtí otroci. Kvůli svým náboženským rituálům čelili útlaku bílých Američanů. Znovuobjevení této kapitoly dějin může zmírnit nenávist jak rasovou, tak i náboženskou. Význačnou událostí tohoto víkendu byl začátek…