Browsing: História

Příběh muslimské menšiny Rohingja od jejího příchodu na území historické Barmy až do kolonizace Velkou Británií. Rohingjové (historicky též nesprávně nazývaní také jako „arakanští Indové“) jsou opakovaně vícero světovými humanitárními organizacemi označováni za nejutlačovanější menšinu na světě. Vláda Myanmaru je má…

Dějiny bývají často redukovány na sled bitev a politických rozhodnutí. Každodenní radosti a starosti obyčejných lidí zůstávají nepovšimnuty – včetně toho, jak slavili své svátky. Profesor univerzity v Montaně a ředitel místního Centra pro studia jihozápadní Asie Mehrdad Kia seznamuje…

První křížová výprava vyvrcholila bitvou o dobytí Jeruzaléma, svatého města židů, křesťanů i muslimů. Stala se obecným prototypem svaté války. Nový čtyřdílný dokumentární seriál z produkce al-Džazíry vypráví dramatický příběh křižáckých tažení pohledem Arabů, počínaje obléháním Jeruzaléma, podníceným papežem Urbanem…

Za jednu takovou, umístěnou v zahradě zámku ve Schwetzingenu, utratil vévoda Karel Filip Theodor Falcký 200-tisíc tehdejších německých zlatých, což v tehdejší době stačilo na stavbu skromnější rezidence. Palestinský blogger Omar ‚Ásí ve svém příspěvku pro al-Džazíru hovoří o historii…

Dnes, kdy politickým diskursem lomcuje protimuslimská rétorika, je užitečné připomínat si, že naše minulost je daleko více propletená, než se obecně připouští. Británie je rozdělena jako nikdy předtím. Země se otočila zády k Evropě a její panovnice začala pokukovat po…

Napriek názoru, že islám sa na územie Uhorska dostal až počas osmanskej expanzie, v Uhorsku boli muslimovia už niekoľko storočí predtým. Kupci a obchodníci muslimského pôvodu navštevovali už Veľkú Moravu, no až s príchodom staromaďarských kmeňov sa v strednej Európe…