Stretnutiu v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca poskytol záštitu primátor Bratislavy Ivo Nestrovnal.

Keď ktokoľvek príde k studni, môže si z nej nabrať vodu a osviežiť sa. Môže však do nej i čosi hodiť a studňa sa stane pre ostatných nepoužiteľná. Nie je to však preto, že by voda sama o sebe bola zlá, ale preto, že ju znečistil človek. A rovnako je to i s náboženstvami.

Týmto prirovnaním zakončil kňaz katolíckeho mníšskeho rádu, františkánov Felix Mária podujatie, pri ktorom si za jeden stôl sadli lídri troch abrahámskych náboženstiev: judaizmu, kresťanstvá a islámu.

V srdci Bratislavy diskutovali predstavitelia troch abrahámskych náboženstiev
Známa zrkadlová sieň bola takmer plná, diskusiu však bolo možné sledovať i online

Viac ako trojhodinový program Náboženstvá a kultúry v dialógu sa konal v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave pod záštitou primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala. Podujatie zorganizovala Rehoľa menších bratov – františkánov a komunita Sant’Egidio.

Podujatie začalo verejnou diskusiou predstaviteľov troch svetových náboženstiev. Židovskú komunitu reprezentoval rabín Misha Kapustin, kresťanov Kristina Koldinská (Komunita Sant´Egidio) a Anna Debnárová (Kresťania v meste) a muslimov predseda Islamskej nadácie na Slovensku Mohamad S. Hasna.

V srdci Bratislavy diskutovali predstavitelia troch abrahámskych náboženstiev
Zľava: Rabín Miša Kapustin, predseda Islamskej nadácie Mohamad Hasna a františkánsky kňaz Felix Mária

Diskutujúci hovorili o tom, ako by práve veriaci mali byť nositeľmi morálnych hodnôt v modernej spoločnosti, a to nie len v práci či rodine, ale napríklad i občianskom aktivizme.

Ľudia v publiku i na internete im mohli klásť otázky prostredníctvom internetovej platformy Slido. Celá debata bola vysielaná naživo a je možné si ju pozrieť tu:

 

🔴 Vysielame naživo medzináboženský program v Primaciálnom paláci.

Tento pôst môžete zdieľať, aby si to pozreli aj ostatní ✌️

Posted by IslamOnline.sk on 23. október 2017

Dvaja irackí utečenci na Slovensku neskôr priblížili účastníkom svoj príbeh a po tónoch komornej hudby sa opäť prihovorili prítomní duchovní lídri.

Predseda Islamskej nadácie, rabín Kapustin a kňaz evanjelickej cirkvi metodistickej Ivan Lukáč predniesli každý vlastným spôsobom niekoľko slov za pokoj a mier vo svete.

V srdci Bratislavy diskutovali predstavitelia troch abrahámskych náboženstiev
V strede kňaz evanjelickej cirkvi metodistickej Ivan Lukáč

Moderátor Felix Mária vysvetlil, že cieľom podujatia nie je náboženský synkretizmus, preto duchovní nebudú hovoriť spoločné náboženské formulácie. Aj veriaci rôznych náboženstiev sa však môžu zhodnúť, na čo je v dnešnej dobre potrebné apelovať najviac.

Kňaz Ivan Lukáč adresoval svoje slová najmä náboženským predstaviteľom, rabín Kapustin predstaviteľom politickým a Mohamad Hasna vyjadril podporu obetiam násilia a ocenil ľudí dobrej vôle.

V srdci Bratislavy diskutovali predstavitelia troch abrahámskych náboženstiev
Keď duchovní práve nekarhajú svoje ovečky, vedia sa i dobre zabaviť

Foto: ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply