Posledná štúdia zameraná na zmienky o menšinách v tlači a spravodajstve v USA zistila, že informovanie o muslimoch je v priemere oveľa negatívnejšie, ako informovanie o inách menšinách.

Štúdia sa opiera o analýzu 26 626 článkov, v ktorých sa spomínajú africkí Američania, ázijskí Američania, Latinoameričania, Židia a muslimovia a ktoré boli uverejnené v roku 2018 v štyroch národných tlačovinách: The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal a USA Today. Téme sa venuje portál Religion News Service.

Z výsledkov štúdie vyplýva, že muslimovia boli zmienení v približne deviatich tisícoch článkoch, Afroameričania v šesť a pol tisícoch a Židia v šiestich tisícoch článkov. 

Vedci priradili ku každému článku bodové skóre. Skóre nižšie ako -0,5 bolo hodnotené ako negatívne, vyššie ako 0,5 ako pozitívne. Zmienky o Afroameričanoch dosiahli bodové skóre: -0,03. Zmienky o ázijských Američanoch: 0,17. Latinoameričania získali: -0,13, Židia -0,28 a muslimovia -0,92.

Najčastejšie útoky militantov

Hlavným obsahom článkov, v ktorých sa spomínali muslimovia, boli zahraničné násilné činy islamistických skupín. Až 92 % článkov písalo o udalostiach zo zahraničia. 3 % článkov bolo písaných priamo tendenčne proti muslimom. Iba 2 % článkov bolo zameraných na islamofóbiu, pričom až 17 % z nich bolo zameraných na antisemitizmus. 

Negativita a pozitivita článkov často súvisela s ich obsahom. Vedci zistili, že negatívne vyznievali najmä články o politike, práve a poriadku a v minulosti taktiež články o migračnej kríze. Naopak, pozitívne vyznievali články o vzdelávaní, kultúre, svadobné oznámenia ale i nekrológy významných osobností americkej spoločnosti. 

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply