Rád by som zaželal mier, zdravie a prosperitu celej muslimskej komunite naprieč Európou, ktorá práve oslavuje Nový islamský rok.

Dovoľte mi, aby som pri tejto príležitosti načrtol obraz o Európskej únii, v akej chceme všetci spoločne žiť.

Európa bola domovom muslimov po stáročia. Vo veľkej miere prispeli k rozvoju našej kultúry, architektúry, vzdelanosti, umenia, veci a politiky. Európa je rôznorodý kontinent a také sú aj naše komunity. Súčasťou toho, čo nás robí Európanmi, je aj to, že i napriek ťažkostiam, ktorým sme čelili, sme sa nakoniec naučili žiť spolu, rešpektovať vzájomné rozdiely a vidieť v nich obohatenia nášho kontinentu.

V dobe, keď sú na vzostupe sily snažiace sa naše komunity rozdeliť, je obzvlášť dôležité, že sa naďalej dokážeme pozerať na svet očami tých druhých, počúvať sa navzájom, prijímať naše rozdielnosti a súčasne byť oddaní našim spoločným principiálnym hodnotám. Budovanie a podpora súdržnej a pluralitnej spoločnosti je našou kolektívnou zodpovednosťou.

A vieme, že to nie je samozrejmosťou. Nenávistné prejavy a netolerancia sa presúvajú z online priestoru do prejavov násilia v skutočnom živote. Všetky tieto činy sú inšpirované ideológiou, ktorá odmieta naše poňatie spoločnosti založenej na mierovom pluralizme, tolerancii a nediskriminácii.

Je smutné, že v posledných rokoch aj naše muslimské komunity zažili vzostup nenávistných prejavov, netolerancie a kolektívneho obviňovania z terorizmu. V dnešnej dobe sme svedkami hanebných útokov na muslimov v Európe a po celom svete, z ktorých najhrozivejší sa odohral v marci v Christchurch na Novom Zélande. Ak sa tomuto problému nepostavíme čelom, riskujeme, že dopustíme ešte hlbšiu polarizáciu a vylúčenie.

V boji proti nenávistným prejavom na internete sme urobili istý pokrok v roku 2016, keď sme spolu s poprednými sociálnymi sieťami zaviedli kódex správania.

Komisia tiež naďalej vyčleňuje finančné prostriedky na posilňovanie diverzity a spoločenskej inklúzie a na boj proti rasizmu a diskriminácii.

Ak je ktorákoľvek menšina vystavená hrozbe či útoku, ohrozené sú základy celej európskej spoločnosti. Musíme bojovať, aby sme ubránili náš európsky spôsob života pre všetky naše rôznorodé komunity, aby sme mohli spolu žiť v rešpekte, harmónii a mieri. Pretože Európa s jej kultúrami, jazykmi, principiálnymi hodnotami a slobodami je domovom pre všetkých Európanov bez ohľadu na vyznanie.

Želám vám šťastný a pokojný Nový rok.

Foto: Frans Timmermans (v strede). Diskusia o zapájaní mladých muslimov, ilustračná snímka, European Parliament, Flickr, CC

Share.

Franciscus Cornelis Gerardus Maria Timmermans je holandský politik, od novembra 2014 prvý podpredseda Junckerovej Európskej komisie a komisár pre lepšiu reguláciu, inštitucionálne vzťahy, vládu práva a chartu základných práv.

Leave A Reply