21 percent Rakúšanov by nechcelo v rodine žida, 34 percent by nechcelo muslima

0

Signifikantným menšinám respondentov naprieč Európou by prekážalo prijať za člena rodiny žida alebo muslima. Vyplýva to zo štúdie americkej výskumnej organizácie Pew Research Center. Odkazuje na ňu portál nemeckej stanice Deutsche Welle.

Žid v rodine by prekážal 19 percentám Nemcov, 25 percentám Talianov, 23 percentám Britov a 21 percentám Rakúšanov. Naopak v Holandsku a Nórsku by s tým malo problém iba 3 percent opýtaných.

V prípade muslimských členov rodiny boli negatívne postoje ešte výraznejšie. Muslima by za člena rodiny nechcelo 33 percent Nemcov, 34 percent Rakúšanov, 36 percent Britov a až 43 percent Talianov.

Čo sa stane s vašim telom, ak ste mesiac držali ramadánsky pôst?

Častejšie to prekáža veriacim

V rámci prieskumu sa respondenti tiež mali možnosť vyjadriť, či sami seba identifikujú ako praktizujúcich kresťanov, nepraktizujúcich kresťanov alebo ľudí bez náboženského vyznania.

Nepraktizujúci kresťania prejavili odpor voči muslimom, židom a imigrantom objavoval výrazne častejšie, než ľudia bez vyznania.

Výrazný rozdiel v postojoch sa prejavil i medzi katolíkmi a protestantmi. Pokým muslimského člena rodiny by neprijala viac ako polovica katolíkov, v prípade protestantov to bolo iba 16 percent.

Pew Research Center štúdio vykonalo na vzorke 24 599 náhodne vybraných respondentov naprieč 15 európskymi krajinami v čase od apríla do augusta 2017.

Foto: Chidioc, CC

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply