Medzináboženské podujatie bolo súčasťou dvojdňového programu Human Forum 2017.

„Božím zámerom je motivovať nás k tomu, aby sme sa neuzatvárali pred svetom a izolovali sa vo vlastných bublinách, ale aby sme vystúpili z našej konfortnej zóny a reflektovali našu vlastnú tradíciu vo svetle iných pohľadov, svetonázorov a kultúr,“ povedal na úvod svojho príhovoru predseda Islamskej nadácie Mohamad Safwan Hasna.

Predseda Islamskej nadácie vystúpil v Evanjelickom kostole v Banskej Bystrici
Predseda Islamskej nadácie hovoril o potrebe reflektovať naše videnie sveta s inými

Prihovoril sa účastníkom podujatia s názvom Ekumenická bohoslužba, ktoré sa konalo 29. novembra v Banskej Bystrici v rámci programu Human Forum 2017.

Vo svojom príhovore poukázal i na to, že hodnota človeka sa meria nie len úprimnosťou jeho viery, ale aj „tým, nakoľko sú jeho skutky užitočné nie len pre neho samotného, ale i pre jeho okolie a spoločnosť ako takú.“

Hovoril i o tom, čím možno merať hodnotu človeka

Medzináboženské podujatie Ekumenická bohoslužba sa v Banskej Bystrici koná každoročne. Tentokrát to však bolo vôbec po prvýkrát, čo na ňom rečnil i predstaviteľ Islamskej nadácie. Okrem neho v Evanjelickom kostole vystúpil tiež židovský liberálny rabín Misha Kapustin.

Predseda INS s rabínom vystúpili ako hostia po skončení samotnej ekumény.

Predseda Islamskej nadácie hovoril vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave o pomoci utečencom

Minulý rok pri vystúpil predseda INS pri podobnej príležitosti vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave. Hovoril o postoji islámu k problematike utečencov. Pred niečo viac ako mesiacom rečnil po boku predstaviteľov ďalších dvoch abrahámskych náboženstiev v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Foto: ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply