Predseda Islamskej nadácie hovoril vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave o pomoci utečencom