Celý text prejavu Mohamada S. Hasnu na podujatí pripomínajúcom si problematiku utečencov a postoj judaizmu, kresťanstva a islámu k nej.

Ďakujem pekne organizátorom podujatia a najmä pani farárke Polckovej za pozvanie a možnosť prehovoriť na tomto stretnutí.

„Nikdy nedosiahnete pravej zbožnosti, pokým nebudete rozdávať z toho, čo milujete – a čokoľvek z vecí rozdáte, Boh o tom dobre vie,“ píše sa v Koráne. (3:92) Čiže povinnosť pomáhať je v isláme, rovnako ako v judaizme a kresťanstve, silne prítomná.

Celý prejav predsedu Islamskej nadácie v evanjelickom kostole
Foto: ISLAMONLINE.sk

Najväčšie bremeno tejto dobročinnosti spočíta na bedrách náboženských elít. Tí majú ukázať cestu a byť príkladom pre ostatných. Majú byť tými, ktorí spájajú jednotlivcov a skupiny ochotné pomáhať.

Sme radi že sme včera mohli byť s vami, koncert bol pre nás veľkým zážitkom.

Posted by Superar Slovakia on 27. apríl 2016

Ochota podať pomocnú ruku je súčasťou morálneho učenia všetkých svetových náboženstiev. Hodnota človeka je daná tým, nakoľko je prospešný iným ľuďom. Kto si myslí, že pomáhať sa má len vlastným spoluveriacim, toho chápanie vlastnej viery je nedostatočné a plytké.

Celý prejav predsedu Islamskej nadácie v evanjelickom kostole
Foto: Marek Kapusta, Superar Slovakia

Tak náboženské texty, ako aj prostá logika nás motivuje k dobročinnosti, ako nám to len naše možnosti a schopnosti dovoľujú. A preto úvaha, že keď nemôžem pomáhať všetkým, tak by som nemal pomáhať nikomu, je nesprávna.

Celý prejav predsedu Islamskej nadácie v evanjelickom kostole
Foto: Marek Kapusta, Superar Slovakia

Kľúčové postavy všetkých abrahámovských náboženstiev mali niečo spojené s fenoménom utečenectva. Prorok Mojžiš (mier a požehnanie s ním) opustil so svojim ľudom Egypt, kde boli utláčaní. Pán Ježiš (mier a požehnanie s ním) so svojou rodinou podľa kresťanskej tradície ušiel pred Herodovým prenasledovaním a rovnako i náš prorok Muhammad (mier a požehnanie s ním) so svojimi vernými emigroval pred nenávisťou z Mekky do Medíny.

Celý prejav predsedu Islamskej nadácie v evanjelickom kostole
Foto: ISLAMONLINE.sk

Nesmieme preto pozerať na utečencov cez prsty. Práve naopak musíme pre nich mať pochopenie, snažiť sa vcítiť do ich situácie a stavať sa k nim ľudsky. Navyše nikdy nemôžeme vedieť, či sa aj my sami raz neocitneme na ich mieste a sami nebudeme potrebovať pomoc druhých.

Celý prejav predsedu Islamskej nadácie v evanjelickom kostole
Foto: ISLAMONLINE.sk

Chcem sa osobitne poďakovať všetkým mimovládnym a náboženským organizáciám, hnutiam, iniciatívam, ako aj veriacim i neveriacim jednotlivcom, ktorí sa podieľali a podieľajú na aktívnej a zmysluplnej pomoci ľuďom v núdzi. Dúfam, že si tieto snahy nakoniec predsa nájdu odozvu i medzi politickými predstaviteľmi nášho štátu, ktorí majú neporovnateľne väčšie možnosti zmeniť veci k lepšiemu.

Titulná foto: ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Jeden komentár

  1. Židovský intelektuál žijúci vo Francúzsku: Povstanie moslimov príde skoro. Židia z Francúzska utekajú. Hitler miloval agresívny islam a teraz ho nasleduje Merkelová, aby s moslimami ovládla Európu
    http://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Zidovsky-intelektual-zijuci-vo-Francuzsku-Povstanie-moslimov-pride-skoro-Zidia-z-Francuzska-utekaju-Hitler-miloval-agresivny-islam-a-teraz-ho-nasleduje-Merkelova-aby-s-moslimami-ovladla-Europu-253926

Leave A Reply