Skúmanie stratégií začleňovania utečencov a žiadateľov o azyl do populácie

0

Dnes a zajtra sa v bratislavskej Univerzitnej knižnici koná seminár zameraný na skúmanie stratégií začleňovania utečencov a žiadateľov o azyl do populácie. Seminár organizuje Medzinárodný záchranný výbor (IRC) a koná sa v rámci Európskeho projektu technickej pomoci pri presídľovaní a integrácii (EURITA).

Súčasťou seminára bola prezentácia programu začleňovania azylantov v USA vrátane využívania súkromných darcov a zapájania verejnosti.

Predstavitelia viacerých sektorov vlády i občianskej spoločnosti zdieľali poznatky z oblasti začleňovania migrantov a pokúšali sa identifikovať výzvy s tým spojené. Svoj pohľad na nedostatky spojené s možným budúcim začleňovaním muslimského vierovyznania na Slovensku s účastníkmi zdieľala i Islamská nadácia na Slovensku.

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply