V Bratislave žije asi 2-tisíc moslimov a moslimiek. Presnejšie čísla prinesie sčítanie obyvateľov.

Napriek svojmu počtu je moslimská komunita v hlavnom meste takmer neviditeľná. Jej členovia sú často vnímaní len sprostredkovane cez negatívne spravodajstvo z iných kútov sveta.

Bratislavská moslimský komunita je pritom etnicky veľmi pestrá (Slováci, Arabi, Bosniaci, Indonézania, Kurdi, Turci a ďalší). Väčšina jej členov dobre integrovaná do slovenskej spoločnosti a predstavujú významný ekonomický i hodnotový prínos pre mesto či región.

Vďaka finančnej podpore Nadácie mesta Bratislava Islamská nadácia na Slovensku (INS) v mesiacoch jún až december 2021 realizovala projekt „Spoločná obývačka rozmanitosti“. Jeho cieľom bolo posilňovanie súnaležitosti obyvateľov a spoločného súžitia cez etnickú, národnostnú a náboženskú rozmanitosť Bratislavy s dôrazom práve na moslimskú komunitu, jej históriu a súčasnosť.

Religionistka Katarína Šomodiová hovorila o histórii moslimov na našom území.

INS pripravila formát „verejnej obývačky“, otvoreného priestoru v kultúrnom centre Córdoba, kde návštevníci mohli prísť pozhovárať sa priamo s bratislavskými moslimami, ale i odborníčkami na islamskú históriu a kultúru. Stretnutia boli v neformálnej „obývačkovej“ atmosfére, umocnené typickým občerstvením formou stredno-východného mezzeh a vonku sa mohli návštevníci potešiť z kvetinovo-bylinkovej záhradky.

Spolu sa uskutočnilo sedem takýchto „verejných obývačiek“ – jedna o cestovaní, jedna o umení, dve o histórii a tri boli posedeniami s predstaviteľmi bratislavskej moslimskej komunity, každý s iným národnostným pozadím. V súlade s platnými opatreniami bol počet hostí obmedzený. Dve stretnutia kvôli pandemickej situácii prebehli online. Väčšia ostatných (s výnimkou dvoch) bola vysielaná naživo, aby mali možnosť zapojiť sa aj diváci, ktorí nemohli prísť osobne.

Obývačky rozmanitosti bývali doplnené o orientálne občerstvenie.

Sedem obývačiek

Najskôr nám koncom júna vo „virtuálnej obývačke“ cestovateľ a bloger Tomáš Kubuš porozprával o svojich cestách po islamskom svete. Hovoril najmä o tom, čo ho v týchto krajinách najviac prekvapilo, čo zaskočilo, v čom sa jeho očakávania potvrdili a kde sa naopak mýlil. Svoje dojmy z cestovania po moslimskom svete zhrnul aj v článku na našom portáli ISLAMONLINE.sk.

V septembri už boli možné aj osobné stretnutia. Prvú “živú” obývačku otvoril predseda Islamskej nadácie na Slovensku a bratislavský imám Mohamad Safwan Hasna. Voľné posedenie obohatené o jedlá sýrskej kuchyne nemalo jasne danú tému. Debata s hosťami sa vyvíjala voľne a sami si určovali, čo sa chceli dozvedieť. 

V októbri sa konali dve posedenia. Pri prvom do Córdoby zavítali hostia zo Slovenskej národnej galérie (SNG). Odprezentovali výstupy zo série konzultácií medzi SNG a INS zameraných a prieskum možností ako by umenie mohlo slúžiť pri budovaní vzájomného porozumenia medzi náboženskými komunitami. Po stretnutí opäť nasledovalo pohostenie dobrotami zo Stredného východu. Záznam z obývačky spolu s prezentáciou bol následne zverejnený.

Niekoľko stretnutí zastihli karanténne opatrenia a konali sa preto online.

Druhá októbrová obývačka bola už vysielaná naživo. Religionistka Katarína Šomodiová rozprávala o histórii moslimov na území dnešného Slovenska od čias prvých správ arabských cestovateľov až do začiatku 20. storočia.

Nesmierne zaujímavá bola prvá obývačka rozmanitosti v novembri. PhDr. Klára Mészárosová bola ochotná prísť do Córdoby a porozprávať o nesmierne unikátnej islamskej zbierke, ktorú Bratislava ukrýva už desaťročia – Bašagičovej zbierke islamských rukopisov. Pani Mészárosová má v Univerzitnej knižnici túto zbierku na starosti a je ten najpovolanejší človek, ktorý ju mohol predstaviť. Z hľadiska účasti išlo o vôbec najpopulárnejšiu obývačku. Táto bola taktiež vysielaná naživo.

Viaceré obývačky rozmanitosti boli najmä o tom, aby mali návštevníci možnosť posedieť s voľne podebatovať s bratislavskými moslimami.

Posledné dve obývačky robili dvaja členovia bratislavskej moslimskej komunity, ktorí predstavili svoje krajiny pôvodu a hovorili o tom, ako prišli do Bratislavy. Docent Artan Qineti pochádza z Albánska. Hovoril o svojom príchode na Slovensko, ale aj o živote na Balkáne a balkánskej moslimskej komunite na Slovensku. Fatih Özoğlu zasa rozprával o tureckej kultúre, ale i stereotypoch, ktoré majú Slováci o tejto krajine. Aj obe tieto obývačky boli vysielané naživo.

Podujatia prilákali spolu viac ako 50 návštevníkov naživo a približne 1700 divákov online. Príjemným doplnkom k odkazu projektu – dôraze na etnickú a náboženskú rozmanitosť Bratislavy – bol aj historický článok o zaniknutej budove v tvare mešity v bratislavskom podhradí, ktorý publikovala Islamská nadácia na Slovensku na svojom webe ISLAMONLINE.sk. Textom vyvracajúcim niektoré stereotypy o moslimskej komunite bol aj článok o moslimke, ktorá založila prvú univerzitu.

Fotografie: Islamská nadácia na Slovensku

Projekt “Verejná obývačka rozmanitosti” je podporený cez program Komunitné aktivity 2021 Nadácie mesta Bratislavy na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. GPKOM/134/2021. Cieľom je znižovať prehlbujúce napätie v spoločnosti a radikálne zmýšľanie, ako aj sociálne vylúčenie „iných“ cez aktívne vyvracanie dezinformácií/stereotypov a priame pro-aktívne zapojenie kľúčových aktérov a príslušníkov vybraných menšín, iniciovanie konštruktívneho dialógu o strachoch, predsudkoch, príčinách a dopadoch neznášanlivosti cez pozitívne príklady a prínosy „cudzích“ medzi nami.

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply