Takéto deti sú v dospelosti šťastnejšie a spoločensky uvedomelejšie. Tiež sa u nich menej často vyskytujú niektoré choroby.

Výchova detí k náboženským alebo duchovným praktikám pôsobí ako prevencia duševných chorôb, napríklad depresie. Vyplýva to zo štúdie Harvardskej Školy verejného zdravia T. H. Chan, ktorá bola publikovaná v magazíne American Journal of Epidemiology. Na štúdiu odkazuje portál časopisu Forbes.

Tím výskumníkov analyzoval údaje 5 000 ľudí a všímal si, či a ako často sa deti od 8 do 14 rokov zapájali do náboženských obradov alebo sa modlili, prípadne meditovali v súkromí a následne, či tieto údaje mali nejaký súvis s ich fyzickým a duševným zdravím vo veku 20 až 30 rokov.

Výskum ukázal, že deti, ktoré sa zapájali do náboženských obradov aspoň raz týždenne, o 18 % častejšie uvádzali v dospelosti, že sa cítia šťastní a o 30 % častejšie sa zapájali do dobrovoľníckych aktivít v porovnaní s ľuďmi, ktorí sa v detstve do žiadnych duchovných aktivít nezapájali. Tí naopak o 33 % častejšie v dospelosti užívali drogy. 

U detí s duchovným či náboženským prvkom v ich výchove sa v dospelosti preukázal tiež menej častý výskyt pohlavne prenosných chorôb.

Titulná foto: neildodhia, Pixabay, CC

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply