Browsing: Medzináboženský dialóg

Centrum Córdoba dnes navštívili samé zvučné mená vrátane vrchného rabína Viedne či známeho rakúskeho muslimského politika. Zaujímala ich história islámu na Slovensku a súčasné ťažkosti slovenských muslimov. Bratislavu dnes navštívila delegácia z nedávno založeného rakúskeho zoskupenia Platforma pre muslimov a židov Rakúska. V hlavnom…