Minulý rok u nás rástol počet tých, čo pochopili, že dialóg je jedinou cestou.

Politické, náboženské i spoločenské autority v rôznych kútoch sveta opakovane zdôrazňujú potrebu dialógu medzi príslušníkmi svetových náboženstiev. Slovensko má v porovnaní s mnohými inými krajinami čo doháňať, no tvrdenie, že žiadny takýto dialóg u nás neprebieha, by bolo nepravdivé.

Nasledujúci prehľad ukazuje, že takýchto podujatí v minulom roku vôbec nebolo málo. Je čo doháňať, najmä pokiaľ ide o účasť vysokopostavených autorít, no je veľmi pozitívne, že množstvo ľudí podporujúcich tieto myšlienky rastie.

Diskusia o kresťanstve a isláme v bratislavskom Dome umenia

Na tému vzťahu kresťanstva a islámu diskutoval 13. apríla v Dome umenia v Bratislave diskutoval vedúci Katedry porovnávacej religionistiky Milan Kováč so slovenským literátom a kazateľom Cirkvi bratskej Danielom Pastirčákom, predsedom Islamskej nadácie na Slovensku (INS) Mohamadom S. Hasnom, politológom Jozefom Lenčom.

Kresťan, muslim, politológ a religionista diskutovali o kresťanstve a isláme

Účastníci sa snažili pomenovať pramene nepriateľstva medzi náboženskými skupinami a poukázať na východiská, na ktorých je potrebné stavať základy vzájomného porozumenia.

Imám, rabín a farár v evanjelickom kostole

Reprezentanti kresťanských cirkví, judaizmu a islámu si vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave symbolicky pripomenuli augustovú tragédiu, pri ktorej sa v Parndorfe neďaleko slovenských hraníc v dodávke udusilo 71 utečencov.

Celý prejav predsedu Islamskej nadácie v evanjelickom kostole

Podujatie, ktorého sa zúčastnil i predseda Islamskej nadácie na Slovensku (INS), sprevádzalo vystúpenie detského zboru Superar z Rakúska a Slovenska.

Diskusia o medzináboženskom dialógu v Kultúrnom centre Prielom

O medzináboženskom dialógu, utečeneckej kríze, kresťanoch v muslimských krajinách i muslimoch na Slovensku v Kultúrnom centre Prielom diskutoval predseda INS Mohamad S. Hasna, europoslanec Branislav Škrípek, misionár prof. Ladislav Bučko a lekár prof. Vladimír Krčméry.

Predseda INS hovoril napríklad o svojich skúsenostiach so spolužitím kresťanov a muslimov v Sýrii a prof. Krčméry o zážitkoch z práce s utečencami v rôznych častiach sveta. Podľa prof. Bučeka by Slovensko zvládlo prijať i niekoľko tisíc utečencov.

Stredoeurópske medzináboženské fórum 2016

Pravdepodobne najväčším medzináboženským stretnutím bolo v júli 2016 Stredoeurópske medzináboženské fórum. Fóra sa zúčastnilo viacero známych osobností politického a spoločenského života zo Slovenska, ako napríklad bývalý predseda KDH Ján Fígeľ, poslanec NR SR Martin Poliačik, predseda Židovskej náboženskej obce Egon Gál, slovenský rabín Miša Kapustin, lekár a profesor Vladimír Krčméry a mnohí ďalší, vrátane viacerých zahraničných hostí.

Predseda INS: Je čas prestať sa o muslimoch vyjadrovať ako o židoch v 30. rokoch 20. storočia

Islamská nadácia bola požiadaná, aby vstúpila s príspevkom na tému pomoci utečencom, integrácie a úlohy duchovných autorít v nej. V mene INS hovoril jej predseda Mohamad S. Hasna.

Slovenskí muslimovia v bratislavskej fare

že medzináboženský dialóg nemusí byť len veľké medializované stretnutie ukázalo októbrové posedenie pár slovenských muslimov s členmi kresťanskej komunity Sant´Egidia. V priestoroch farnosti na Daliborovom námestí v bratislavskej Petržálke sa stretli dvaja muslimovia s asi dvadsiatkou mladých ľudí, ktorí ich pozvali na občerstvenie a debatu.

V príjemnej, neformálnej atmosfére sa diskutovalo o najrôznejších témach, ktoré zaujímali jedných i druhých. Viacerí boli napríklad zvedaví, ako muslimovia prežívajú svoju vieru, aký je ich osobný vzťah s Bohom, či ktoré osoby ich náboženstva ich najviac inšpirujú.

Verejný diskusia: Dialóg – niet inej cesty

V októbri sa v Bratislave konal festival ARTETERAPIA – Ľudia na úteku. Posledný deň festivalu sa začal verejnou diskusiou Dialóg – niet inej cesty o východiskách medzináboženského dialógu.

Do diskusie sa zapojila čestná predsedníčka Fóra náboženstiev sveta, zakladateľka občianskeho združenia Spoločnosť slovensko-indického priateľstva a predsedníčka Slovenskej sieti proti chudobe Anna Galovičová, predseda INS Mohamad S. Hasna, kazateľ Cirkvi bratskej, spisovateľ a maliar Daniel Pastirčák a politológ a vysokoškolský pedagóg Jozef Lenč.

Beseda na katolíckej fare v Hodoníne

Na katolíckej fare v Hodoníne sa konala diskusia s predsedom INS Mohamadom S. Hasnom. Besedu moderoval biskup Cirkvi československej husitskej a predseda Českej kresťanskej akadémie v Hodoníne Juraj Dovala. Pozrieť sa na ňu prišlo približne 35 ľudí.

Hovorilo sa napríklad o tom, ako muslimovia u nás vnímajú advent, ako vnímajú osobu Ježiša Krista či ako sa im na Slovensku žije.

Dialóg v ČR: Muslimovia v Tepliciach pozvali susedov na posedenie

Aj v Českej republike sa v minulom roku udialo viacero aktivít podporujúci vzájomné porozumenie. Jedným príkladom za všetky je akcia, ktorú 6. – 8. mája zorganizovala muslimská komunita v Tepliciach.

Tepličtí muslimové pozvali sousedy na milé posezení

Cieľom akcie s názvom Priateľský víkend s teplickými muslimami bolo spoločné poznávanie, a podpora bezproblémového spolužitia medzi obyvateľmi rôznych náboženských vyznaní v regióne Teplíc a okolí. Na akcii prednášal aj jeden z najväčších českých islamológov profesor Luboš Kropáček.

Zdieľať

Leave A Reply