Nechcú sa báť, chcú spoznávať. Mladí kresťania v Bratislave pozvali muslimov na faru

0

Medzináboženský dialóg, to nemusí byť len veľké medializované stretnutie.

Takmer presne rok po návšteve v kultúrnom centre Córdoba si slovenskí muslimovia zopakovali stretnutie so sympatizantami a členmi kresťanskej komunity Sant´Egidia.

Pre zmenu v priestoroch farnosti na Daliborovom námestí v bratislavskej Petržálke sa tentokrát stretli dvaja muslimovia s asi dvadsiatkou mladých ľudí, ktorí ich pozvali na občerstvenie a debatu.

V príjemnej, neformálnej atmosfére sa diskutovalo o najrôznejších témach, ktoré zaujímali jedných i druhých. Viacerí boli napríklad zvedaví, ako muslimovia prežívajú svoju vieru, aký je ich osobný vzťah s Bohom, či ktoré osoby ich náboženstva ich najviac inšpirujú.

Hovorilo sa i o tom, čo muslimov a kresťanov najviac spája a čo odlišuje, v čom si navzájom môžu byť nápomocní a kedy môžu ťahať za jeden povraz.

Zadajte e-mail:

Záujem o dialóg

Islamská nadácia na Slovensku (INS) sa dlhodobo usiluje zapájať do medzináboženského dialógu na Slovensku bez ohľadu na to, či ide o veľké, medializované stretnutia, alebo malé posedenia.

V decembri minulého roka vystúpil predseda INS na pôde Arcibiskupského úradu v Trnave, v apríli tohto roka upozornil na potrebu podporovania skupín usilujúcich o dialóg na diskusii časopisu .týždeň a o niekoľko dní debatoval s kresťanom, politológom a religionistom v bratislavskom Dome umenia.

Koncom apríla vystúpil vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave s príhovorom na tému pomoci utečencom a núdznym a v máji v Kultúrnom centre Prielom hovoril s europoslancom Škrípekom, misionárom prof. Bučkom a lekárom prof. Krčmérym o medzináboženskom dialógu, utečeneckej kríze, kresťanoch v muslimských krajinách i muslimoch na Slovensku.

V lete sa predstavitelia INS zúčastnili zatiaľ jednej z najväčších akcií svojho druhu u nás, Stredoeurópskeho medzináboženského fóra v Nitre.

 

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply