Predseda INS na diskusii časopisu .týždeň: Treba podporovať skupiny usilujúce o dialóg

1

M. S. Hasna diskutoval s prof. Krčmérym a Andrejom Bánom o migrantoch.

V stredu 5. apríla sa v rámci kurzu Mediálna škola časopisu .týždeň stretli novinár Andrej Bán, prof. Vladimír Krčméry a predseda Islamskej nadácie na Slovensku (INS) Mohamad Safwan Hasna, aby spolu diskutovali o utečeneckej kríze a predsudkoch o isláme, ktoré v jej dôsledku v Európe zaznievajú.

Prof. Krčméry hovoril predovšetkým o svojich zážitkoch z rôznych muslimských krajín, kde so svojim tímom poskytoval v záchytných bodoch zdravotnú pomoc utečencom. Upozornil, že mal možnosť oboznámiť sa so zdravotným stavom sýrskych utečencov a konštatoval, že nie je o nič horší, než bežná vzorka populácie u nás.

Vylúčil, že by utečenci mohli predstavovať ohrozenie zo zdravotného hľadiska a zdôraznil potrebu pomáhať ľuďom, ktorí utekajú z vojnových oblastí a našu pomoc potrebujú.

Venoval sa i situácii v Európe. Starý kontinent podľa neho čelí hodnotovej kríze a relativizácii všetkého, ale napríklad i poklesu pôrodnosti. Za tento problém muslimovia nemôžu, no práve oni mu neraz padajú za obeť. Stávajú sa zástupnou témou namiesto toho, aby sa riešili skutočné problémy.

Osobne s prítomnosťou muslimov v Európe nemá najmenší problém, pretože ich prítomnosť v nej podľa neho nijako charakter Európy neohrozuje. Vyjadril však obavy z tých z nich, ktorí sú militantne naladení.

Andrej Bán spomínal na svoje cesty po Balkáne. Poukázal na kosovské mesto Prizreň, v ktorom vidí výborný príklad priateľského spolužitia rôznych náboženských skupín.

Podľa predsedu INS M. S. Hasnu v súčasnosti hrozí možný stret extrémistov z radov muslimov a extrémistov z radov domácich Európanov (predovšetkým krajnej pravice). Na oboch stranách však existujú silné prúdy veriace vo vzájomný dialóg. Treba ich však podporovať a posilňovať.

Priznal, že muslimské a predovšetkým arabské krajiny v riešení utečeneckej krízy morálne i nábožensky zlyhali, no vyzdvihol svetlé výnimky, napríklad Turecko či Sudán.

To však nie je dôvod, aby sa Európa svojej povinnosti pomáhať zriekla, na čom sa v závere diskusie všetci traja účastníci zhodli.

Titulná foto: ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Jeden komentár

  1. Tu, v Európe, sa nám diskutuje fajne. Ale v Iraku, či v Sýrii, kde kresťanov vyháňajú ich dlhoroční muslimskí susedia, je to s dialógom omnoho horšie. Škoda, že som nemohol na tejto diskusii byť, mal som povinnosti voči našim kresťanským utečencom v Nitre a nedalo sa odísť.

Leave A Reply