Výroky o sledovaní muslimov môžu viesť k odlivu muslimských lekárov zo Slovenska na Západ.

„Islamská nadácia by mala byť zapájaná do práce s aktuálnou a nadchádzajúcou vlnou utečencov,“ povedal predseda Islamskej nadácie na Slovensku (INS) Mohamad Safwan Hasna v utorok na panelovej diskusii usporiadanej Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM).

Diskusia s podtitulom Integrácia osôb s udelenou medzinárodnou ochranou: perspektíva neštátnych aktérov bola súčasťou Národnej konferencie Európskej migračnej siete, ktorá sa konala 2. decembra v Bratislave.

Predseda islamskej nadácie na konferencii o migrácii: Je dôležité spolupracovať so slovenskými muslimami

Národnej konferencie Európskej migračnej siete sa zúčastnili predstavitelia slovenských a európskych štátnych i mimovládnych organizácií

V rámci svojho príspevku šéf INS vysvetlil, prečo považuje za dôležité, aby štátne i neštátne orgány podieľajúce sa na práci s utečencami na území Slovenskej republiky spolupracovali so slovenskou muslimskou komunitou.

„Drvivá väčšina utečencov, ktorí dnes smerujú do Európy, sú muslimovia. Je preto veľmi dôležité konzultovať metódy práce s nimi s niekým, kto má rovnaké náboženské zázemie, ako oni, avšak disponuje zároveň dostatočnou znalosťou miestnych podmienok, pozná miestne zvyky a jazyk,“ vysvetlil svoj postoj.

Predseda islamskej nadácie na konferencii o migrácii: Je dôležité spolupracovať so slovenskými muslimami

Predseda Islamskej nadácie na Slovensku Mohamad Safwan Hasna hovoril o dôležitosti zapájania muslimskej komunity do práce s imigrantmi

Vedomie, že na Slovensku existuje muslimská komunita so svojimi náboženskými aktivitami, môže podľa Hasnu výrazne zjednodušiť budúcu integráciu prípadných utečencov. „ Toto poznanie je pre nich dôležité, pretože tak zároveň spoznajú pozitívne príklady muslimov, ktorí dávno úspešne integrovaní sú a môžu viesť na Slovensku plnohodnotný život bez toho, aby museli prísť o svoju náboženskú identitu,“ vysvetlil.

Prípadným muslimským imigrantom pomôže i samotná možnosť byť k v kontakte s muslimami, ktorí pochádzajú z rovnakých oblastí, no na Slovensku žijú už dlhšie. Podľa predsedu „budú inšpirovaní pozitívnymi príkladmi iných muslimov pred nimi, na ktorých sa budú môcť v prípade potreby obrátiť.“

Priama pomoc i poradenstvo

Islamská nadácia môže pomôcť priamo, napríklad organizovaním zbierok šatstva, darov, literatúry v materinskom jazyku migrantov či náboženských pomôcok. Taktiež však môže poskytnúť kultúrne a náboženské poradenstvo organizáciám, ktoré budú s imigrantmi pracovať. Medzi členmi nadácie sú totiž ľudia pochádzajúci priamo z oblastí, z ktorých dnes prúdia najväčšie vlny migrantov, ako i muslimovia, ktorí sa narodili na Slovensku.

Predseda islamskej nadácie na konferencii o migrácii: Je dôležité spolupracovať so slovenskými muslimami

Islamská nadácia disponuje znalosťou kultúrnych pomerov v domácich krajinách migrantov a súčasne i pomerov na Slovensku

„Vieme, čo budú najväčšie kultúrne šoky migrantov po ich príchode, vieme, na čo upozorniť personál, ako upraviť prípravu jedál a mnoho ďalších detailov,“ uviedol na diskusii. „Často sú to pritom maličkosti, ktoré nemajú žiadny vplyv na samotný administratívny proces, do ktorého migranti vstupujú, ale ktoré môžu vyvolať u niektorých z nich celkom zbytočnú frustráciu či napätie.“

Niektorí lekári zvažujú odchod

V rámci vystúpenia a následného bloku otázok vedúci predstaviteľ nadácie poukázal na škodlivé dopady nerozvážnych vyhlásení politických predstaviteľov pred voľbami na adresu slovenských muslimov.

„Osobne viem minimálne o jednom až dvoch muslimských lekároch v každom slovenskom okrese. Viacerí z nich po vyhláseniach zvažujú odchod na Západ,“ povedal narážajúc napríklad na nedávne správy o údajnom monitorovaní „každého jedného muslima“. Situácia je podobná aj ďalších u muslimských odborníkov na významných pozíciách.

Predseda islamskej nadácie na konferencii o migrácii: Je dôležité spolupracovať so slovenskými muslimami

Viacerí muslimskí lekári na Slovensku začali po označovaní muslimov za hrozbu zvažovať odchod z krajiny

Islamská nadácia musela podľa neho po vyjadreniach upokojovať tieto nálady v rámci muslimskej komunity. Dodal, že najmä v čase štrajkov v zdravotníctve by mohol mať odliv vyštudovaných lekárov veľmi negatívny dopad.

Kto pomôže: Budovanie atmosféry pomáhania

V rámci rovnakého panela vystúpila i koordinátorka projektu Kto pomôže? Michaela Pobudová. Kto pomôže? je projekt snažiaci sa zhromaždiť čo najviac ľudí ochotných pomáhať imigrantom a koordinovať pomoc na odbornej úrovni.

Predseda islamskej nadácie na konferencii o migrácii: Je dôležité spolupracovať so slovenskými muslimami

Na Slovensku je v súčasnosti podľa Michaely Pobudovej viac dobrovoľníkov, ako utečencov

Predstavila niekoľko faktických údajov, súčasnú činnosť a perspektívy do budúcnosti. Do projektu sa dodnes zapojilo už viac ako 2 000 ľudí. Viacerí z nich sú ochotní poskytnúť utečencom ubytovanie, iní ponúkli pomoc pri hľadaní práce či výučbe slovenského jazyka.

Poukázala na dôležitosť organizovania dobrovoľníkov. Tí totiž nie sú prínosom len svojou prácou, ale pôsobia i na svoje okolie, čím ďalej šíria atmosféru pomáhania.

Projekt v súčasnosti rieši i to, ako vybrať najvhodnejších kandidátov ponúkajúcich pomoc. Na rozdiel od väčšiny európskych krajín je totiž v súčasnosti na Slovensku stále viac dobrovoľníkov, ako utečencov.

Foto: ISLAMONLINE.sk

Zdieľať