Slovenskí muslimovia v Bratislave privítali členov komunity Sant´Egidia

0

Členovia a sympatizanti kresťanského spoločenstva diskutovali s muslimami v islamskom kultúrnom centre v Bratislave.

Kultúrne centrum Córdoba navštívilo v pondelok 13. októbra večer 16 členov a sympatizantov komunity Sant´Egidia na Slovensku. Prišli si vypočuť si krátku prednášku o isláme na Slovensku a pozhovárať sa so slovenskými muslimami osobne.

V rámci neformálneho posedenia boli oboznámení s prvými kontaktami územia Slovenska s islámom, s prítomnosťou Osmanskej ríše na našom území i s tým, ako sa miestna muslimská komunita vyvíjala od pádu Rakúsko-Uhorska až do súčasnosti.

Zadajte e-mail:

Hovorilo sa i o problémoch, ktorým v súčasnosti muslimská komunita čelí. Okrem chýbajúceho oficiálneho islamského centra a nemožnosti zrovnoprávnenia s ostatnými náboženskými obcami registráciou je to i výrazný nárast islamofóbie na Slovensku, badateľný najmä v posledných mesiacoch.

Zo stretnutia vyplynula zaujímavá diskusia o pohľade muslimov na islám a praktizujúcich kresťanov na kresťanstvo. Priateľským, ale vecným a otvoreným spôsobom sa diskutovalo o vzájomných rozdieloch i o spoločných hodnotách.

Návštevníci po stretnutí nahliadli aj priestorov islamskej modlitebne, ktoré je súčasťou centra.

Stretnutia príslušníkov jednotlivých náboženstiev prospievajú vzájomnému porozumeniu, pomáhajú búrať stereotypy a vytvárajú platformu pre dialóg prospešný pre všetkých zúčastnených. V prípade záujmu o podobnú návštevu je možné dohodnúť si stretnutie telefónnom čísle +421 944 560 161 či emailovej adrese info@islamweb.sk.

Foto: ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply