Predseda INS sa stretol s poprednými predstaviteľmi katolíckej cirkvi. Na oboch stranách bola prejavená vôľa nadviazať vzájomný dialóg.

Bratislavský eparchiálny biskup a predseda Rady Iustitia et Pax (Spravodlivosť a pokoj) Mons. Peter Rusnák pozval predstaviteľov Islamskej nadácie na Slovensku (INS), aby predstavili život muslimov na Slovensku, ako aj svoj pohľad na utečeneckú krízu na spoločnom stretnutí komisií a rád KBS venujúcich sa sociálnej oblasti. Stretnutie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv 10. decembra 2015 na Arcibiskupskom úrade v Trnave.

Islamská nadácia po prvýkrát vystúpila na pôde Arcibiskupského úradu v Trnave
V strede zľava: Trnavský arcibiskup J. E. Mons. Ján Orosch a bratislavský eparchiálny biskup Mons. Peter Rusnák. Foto: ISLAMONLINE.sk

Medzi účastníkmi bol i trnavský arcibiskup a predseda Rady pre migrantov, utečencov a pútnikov Konferencie Katolíckej cirkvi na Slovensku J. E. Mons. Ján Orosch a zástupcovia Slovenskej katolíckej charity a iniciatívy Kto pomôže.

Predseda islamskej nadácie Mohamad Safwan Hasna predstavil na stretnutí aktivity nadácie a život muslimskej komunity na Slovensku. Vyjadril nádej, že stretnutie je len začiatkom dlhodobej spolupráce.

Kto pomôže a Slovenská katolícka charita informovali o svojich projektoch pre pomoc utečencom. Vlastnú iniciatívu predstavila Konferencia biskupov Slovenska – zriadila pracovnú skupinu, ktorej účelom je koordinovať projekty pre pomoc utečencom v rámci katolíckej cirkvi. Pracovná skupina spustila portál utecenci.kbs.sk, kde zverejňuje materiály o tejto problematike.

Radikalizácia slovenských muslimov?

Neskôr sa v rámci diskusie hovorilo napríklad o možnej hrozbe radikalizácie muslimskej mládeže na Slovensku. Podľa predsedu INS síce nemožno hovoriť za všetkých, no podľa jeho pozorovaní sa u nás tento problém vôbec nevyskytuje, a to najmä z niekoľkých dôvodov: Muslimská komunita je na Slovensku výborne integrovaná. Väčšina jej členov pracuje na riadiacich pozíciách, či ako inžinieri, lekári alebo podnikatelia.

Islamská nadácia po prvýkrát vystúpila na pôde Arcibiskupského úradu v Trnave
Predseda INS odpovedá na otázky účastníkov. Foto: ISLAMONLINE.sk

Svoju zásluhu má možno i Islamská nadácia na Slovensku a pred ňou Všeobecný zväz muslimských študentov, ktorý vykonával časť jej funkcií pred jej vznikom. Už od začiatku 90. rokov bol kladený dôraz na to, aby napríklad všetky piatkové kázne v modlitebni, ktorú spravuje, boli vždy aj v slovenskom jazyku, čím budovala spätosť slovenských muslimov s miestnym prostredím.

Hasna však poukázal skôr na opačný problém, ktorý sa síce vyskytuje dlhodobo, no jeho intenzita sa zvyšuje najmä v posledných mesiacoch. Muslimovia sú vykresľovaní ako hrozba a stigmatizovaní. Muslimské deti sa stretávajú kvôli svojej náboženskej príslušnosti so šikanou.

Nechcú sa zviditeľňovať

Padol i nápad pozývať muslimov na jednotlivé farnosti, kde by sa konali diskusie a ľudia by ich tak mohli bližšie spoznať, keďže mnohí ľudia sa naďalej muslimov a utečencov boja. Pokým blízki členovia nadácie by podľa šéfa INS súhlasili, mnohí bežní muslimovia by zrejme boli proti.

INS pravidelne oslovujú novinári s prosbou o kontakt na muslimské rodiny na Slovensku. Pokým v minulosti s tým nebýval problém, dnes sa väčšina rodín zviditeľňovať nechce. Muslimovia sú vnímaní v zlom svetle a máloktorá rodina má v tejto atmosfére chuť upútať na seba pozornosť.

Islamská nadácia po prvýkrát vystúpila na pôde Arcibiskupského úradu v Trnave
Bratislavský eparchiálny biskup Mons. Peter Rusnák vyjadril nádej, že stretnutia s muslimskou komunitou budú pokračovať. Foto: ISLAMONLINE.sk

Dôvody zhoršeného vnímania muslimov sú viaceré, avšak najväčšiu úlohu zohrávajú politickí predstavitelia. Ich označovanie slovenských muslimov za hrozbu a „vťahovanie tak malej a zraniteľnej menšiny do predvolebného boja“ podľa Hasnu túto komunitu „nesmierne poškodzuje.“

Účastníci sa však zhodli, že je potrebná väčšia aktivita farností smerom k búraniu predsudkov o muslimoch a utečencoch vo všeobecnosti.

Biskup Peter Rusnák na záver vyjadril nádej, že i keď toto stretnutie sa týkalo najmä témy utečencov, stretnutie s muslimskou komunitou bude začiatkom dialógu medzi príslušníkmi oboch náboženstiev. Arcibiskup Ján Orosch dodal, že v utečencoch prichádza pre veriacich ľudí požehnanie, ktoré nám pripomína, že podobne i naši predkovia kedysi prišli na toto územie ako migranti.

Titulná foto: ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply