Toto ste nám pomohli v roku 2021 dokázať

0

53 piatkových prejavov, 37 článkov, 9 medzináboženských debát, 7 prednášok, 5 výletov, 2 slávnostné večery a mnoho ďalšieho.

Rok 2021 bol aj naďalej poznačený predovšetkým pandémiou, ktorá mala zásadný vplyv na to, ako mohli byť naše priestory otvorené pre veriacich i verejnosť a ktoré aktivity sme mohli realizovať. Napriek komplikáciám, ktoré nám všetkým tento vírus priniesol, sa našu činnosť aj tento rok rozhodlo podporiť veľké množstvo z vás. Aj vďaka vám sa nám podarilo dosiahnuť veľké veci.

Diskusie, prednášky a slávnostné večery

Počas roka sme pokračovali v medzináboženských diskusiách s duchovnými a veriacimi rôznych kresťanských skupín a tiež judaizmu. Hovorili sme s mladými ľuďmi na Ďumbieri, Gemeri a v Stupave, na online stretnutí sme hodnotili úvod roka a na ďalšom vyberali zaujímavé filmy, diskutovali sme v Banskej Štiavnici, v Bratislavskom Propelleri, na [fjúžn] a nocľahárni DePaul.

Chceli sme, aby mala verejnosť pocit, že naše vlastné priestory sú jej otvorené a môžu nás prísť kedykoľvek spoznať. Preto sme usporiadali sériu takzvaných verejných obývačiek, teda posedení v našom centre s občerstvením a diskusiou. Dve prednášky sa nakoniec kvôli lockdownom konali online (cestovateľská a o Turecku) a ďalších päť bolo priamo u nás: posedenie s bratislavským imámom, prednáška Slovenskej národnej galérie, debata o histórii moslimov s religionistkou, prezentácia zbierky islamských rukopisov v Univerzitnej knižnici a diskusia o moslimoch na Balkáne. Väčšina diskusií bola zaznamenaná či priamo vysielaná naživo.

Islamská nadácia na Slovensku (INS) každý rok cez ramadán usporadúva slávnostnú večeru pre moslimov a ich priateľov. Posledné dva roky to kvôli koronavírusu nebolo možné a tieto slávnostné večery sa konali online.

V druhej polovici roka 2021 sa nám však podarilo urobiť slávnostný večer, keďže na istý čas sa pandemická situácia zlepšila a stretávanie sa bolo možné. Slávnostný večer sa vydaril a zúčastnilo sa ho mnoho významných hostí. Novinkou bol tiež sprievodný kultúrny program, výstava diel Slovenskej národnej galérie s islamskou tematikou a benefičná dražba. Celý program a fotografie sme zverejnili v sprievodnej správe.

Slávnostná večera na jeseň roku 2021. Fotografia: Islamská nadácia na Slovensku

Sčítanie obyvateľstva a prieskum o islamofóbii

Na začiatku roku 2021 bolo na Slovensku spustené sčtítanie obyvateľov, domov a bytov. Po prvýkrát bolo možné v sčítaní priamo uviesť ako vierovyznanie aj „islám“, hoci ten na Slovensku nepatrí medzi registrované náboženské obce. V INS sme využili túto príležitosť a pripravili kampaň motivujúcu slovenských moslimov, aby sa sčítali a správne uviedli svoje vierovyznanie.

Súčasťou kampane bolo niekoľko príspevkov na našej Facebookovej stránke, dva vysvetľujúce články a jedno vydarené video, v ktorom viacerí z vás vystupujete.

V spolupráci s Ligou za ľudské práva sme spustili veľký prieskum o islamofóbii na Slovensku – k dnešnému dňu najväčší prieskum na túto špecifickú tému, aký sa kedy na Slovensku konal. Cez všetky naše kanály sme rozposlali podrobný dotazník, ktorý vyplnilo viac ako sto z vás. Už máme aj výsledky a priebežne ich publikujeme formou infografík na našej stránke. Prieskum je základom pre ďalšie aktivity v budúcom roku, ktoré sa budú opierať o jeho zistenia.

Spolupráca s organizáciami a osobnosťami

INS dlhodobo pracuje na dobrých vzťahoch so všetkými, ktorí majú záujem o zlepšovanie práv moslimskej komunity na Slovensku a vzťahov medzi slovenskými moslimami a zvyškom slovenskej verejnosti. V uplynulom roku sa napríklad celkom nečakane rozvinula veľmi plodná spolupráca medzi INS a Slovenskou národnou galériou (SNG).

SNG venovala INS sériu kópií diel s islamskou tematikou, ktoré boli prezentované počas slávnostného večera. SNG pripravila o týchto a ďalších dielach podrobnú prednášku v našom centre, ktorá je dostupná aj onlinevydala článok, kde vysvetľuje svoj pohľad na to, ako umenie môže prispieť k budovaniu vzájomného porozumenia. SNG venovala moslimom ešte jeden pekný darček.

INS počas roka zverejnila krátke videokomentáre 7 osobností z radov moslimov i nemoslimov, ktorí hovorili o vlastnom pohľade na slovenskú moslimskú komunitu. Zapojili sa Artan Qineti, Jozef Lenč, Daniel Pastirčák, Radoslav Šaškovič, Felix Maria Ofm, František ÁbelMiša Kapustin.

Web a sociálne siete

Minulý rok sme na webe ISLAMONLINE.sk zverejnili 37 nových článkov. Medzi tie zaujímavejšie patrí rozprávanie o tom, ako bratislavskí moslimovia varili polievku pre ľudí bez domova, článok etnologičky Eleny Kriglerovej o nerovnocennom postavení náboženstiev na Slovensku, reportáž s fotografiami z výstavy najväčšieho českého arabistu v Bratislave, detailný text o histórii moslimov na Slovensku, článok o možnej historickej mešite v Bratislavskom podhradí či prehľad zaujímavých islamských stavieb v Kodani.

Ďalšie stovky príspevkov sme počas roka denne uverejňovali na našej Facebookovej stránke, dvoch uzavretých Facebookových skupinách (jednej pre širšiu komunitu slovenských moslimov a druhej pre pravidelných podporovateľov) a zopár aj na YouTube a Instagrame.

Duchovný a komunitný život

Počas roka sme organizovali viacero komunitných akcií, medzi nimi dve exkurzie do Dómu sv. Martina, výlet do Ledníc, komunitnú grilovačku, spoločnú večeru vo Vajnoroch či výlet do Piešťanských kúpeľov. Tie sme chceli urobiť dva, no o druhý už nebol veľký záujem, tak snáď o rok. Konalo sa tiež viacero takzvaných BaBincov, teda stretnutí špeciálne pre moslimky a ich priateľky.

Popri tom všetkom INS zabezpečovala nepretržitý chod islamskej modlitebne Córdoba na Obchodnej ulici v Bratislave a základné náboženské aktivity s tým spojené. Počas celého roka sme sledovali všetky tlačové konferencie a vyhlášky v súvislosti s pandemickými opatreniami, aby sme vždy zabezpečili, že prevádzka centra bude v súlade s meniacimi sa pravidlami. Modlitebňa bola otvorená vždy, keď to pandemické nariadenia umožňovali, vrátane víkendov a sviatkov.

Vždy, keď to bolo možné, sa v Córdobe konala piatková modlitba. Keď to pandemické nariadenia neumožňovali, bol zabezpečený živý prenos kázne.

Podporovatelia INS počas roka dostávali pripomienky dôležitých dní v islamskom kalendári, verše, citáty a iné pripomenutia na WhatsApp a do Facebookovej skupiny. Cez ramadán dostávali tiež krátke náboženské komentáre imáma, mohli sledovať naživo či zo záznamu modlitby tarawíh a ku koncu ramadánu aj modlitby fadžr, ktoré sa vtedy v Córdobe výnimočne konali, keďže bolo posledných 10 nocí Ramadánu.

Toto všetko a mnoho ďalšieho (odpovedanie na náboženské otázky, komunikácia so študentami a ľuďmi hľadajúcimi informácie o moslimskej komunite, rozhovory pre médiá a tak ďalej) sme dokázali predovšetkým vďaka vašej štedrej podpore. Pevne veríme, že v nej budete pokračovať aj v roku 2022, a ak ešte podporovateľmi nie ste, že to v novom roku zvážite. Všetky informácie o tom, ako sa stať podporovateľom, nájdete tu.

S úctou,
Tím Islamskej nadácie na Slovensku

Foto: INS

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply