Hostia mali možnosť zažiť výstavu, kultúrny program, príhovory, večeru a benefičnú aukciu. 

Každoročné slávnostné ifáry počas pôstneho mesiaca ramadán sa už stali na Slovensku tradíciou. Posledné dva roky sa však museli konať len virtuálne. Aj internetové prostredie ponúka niektoré možnosti, ako spraviť aj takéto podujatie aspoň o niečo zaujímavejším. Minulý rok sme si na „virtuálnom iftári“ mohli vypočuť recitáciu Koránu naživo od recitátora z Berlína. Tento rok sme zasa pridali interaktívnu súťaž, do ktorej sa všetci hostia mohli počas programu zapojiť.

Virtuálne stretnutia nám umožnili zostať v kontakte aj napriek pandemickým opatreniam, bolo však od začiatku jasné, že nemôžu zastúpiť plnohodnotné osobné stretnutia, vzájomné zoznamovanie sa a rozhovory pri jedle. Keď konečne prišla možnosť opäť to zažiť, rozhodli sme sa ju využiť, i keď v inej časti roka, než tradične cez ramadán.

Namiesto večere pri príležitosti prerušenia pôstu sme zvolili koncept galavečera, večerného programu spojeného s príhovormi, kultúrnym programom, večerou a benefičnou aukciou. Ten sa nakoniec konal 2. septembra 2021 v centre Bratislavy.

Na úvod večera si hostia vypočuli recitáciu veršov 33 až 43 z koránskej súry al-Imrán v podaní Meeny Suleiman, študentky medicíny z Afganistanu. Meena Suleiman je zároveň znalkyňou recitácie Koránu, ktorý celý ovláda naspamäť.

Potom hostí privítal riaditeľ Islamskej nadácie na Slovensku (INS) Mohamad Safwan Hasna. V príhovore zhrnul najdôležitejšie aktivity INS za posledné obdobie, ako pokračujúce medzináboženské diskusie či monitorovanie islamofóbie. Ocenil tiež, že k INS sa pridáva čoraz viac nových mladých ľudí, čo bolo vidieť aj na organizácii podujatia. Na záver príhovoru odovzdal ďakovný list veľvyslankyni Indonézskej republiky za jej prínos pre budovanie vzťahov medzi náboženskými komunitami na Slovensku.

Následne s príhovormi vystúpili prezident Islamskej obce v Rakúsku Ümit Vural, riaditeľ Migračného úradu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky Ján Orlovský, kazateľ cirkvi bratskej Daniel Pastirčák a liberálny rabín Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Miša Kapustin.

Pomedzi príhovory divákov tešila hra na orientálne hudobné nástroje náj a kánún v podaní umelca z Viedne. Po príhovoroch nasledovala večer a v jej závere benefičná aukcia. Hostia mali možnosť zapojiť sa do dražby štyroch unikátnych orientálnych predmetov a jedného obrazu.

Okrem rečníkov sa galavečera zúčastnilo viacero predstaviteľov diplomatických zborov vrátane jeho excelencie veľvyslanca Veľkej Británie, Japonska a Palestíny a predstaviteľov veľvyslanectiev Líbye a Turecka na Slovensku a Pakistanu v Rakúsku. Medzi hosťami bol tiež rakúsky politik Omar Al-Rawi a predsatvitelia štátnej správy, mimovládneho sektora na Slovensku a náboženských komunít na Slovensku.

Počas celého večera mohli hostia obdivovať expozíciu obrazov, ktoré Islamskej nadácii na Slovensku venovala Slovenská národná galéria ako gesto dobrej vôle a vyjadrenie nádeje na dlhodobejšiu spoluprácu.

Fotografie: Islamská nadácia na Slovensku

Gala večer bol súčasťou projektu 1001 ReaSons why?, ktorý bol podporený z programu Stronger Roots, ktorý realizuje konzorcium Nadace OSF, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, NIOK Foundation a thinktank Glopolis. Cieľom programu je podporiť odolnosť a stabilitu organizácií občianskej spoločnosti v Česku, Maďarsku a v Slovenskej republike a pomôcť im k väčšiemu zakoreneniu v spoločnosti.

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply