Mám obavy pri sčítaní uviesť svoju vieru, lebo nechcem problémy (šesť otázok a odpovedí k sčítaniu obyvateľov)

0

15. februára 2021 sa na Slovensku začne sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Po prvýkrát bude v sčítacom formulári pri výbere vierovyznania priamo dostupná možnosť „islam“. Znamená to, že po prvýkrát budeme môcť mať skutočne reprezentatívny údaj o tom, koľko muslimov na Slovensku je. Aby sa to však podarilo, je potrebné, aby sa každý do sčítania zapojil.

Aký má zmysel, aby som v sčítaní uviedol, že moje vierovyznanie je islám?

Prihlásením sa ku svojej náboženskej identite prispejete k tomu, aby po prvýkrát existoval objektívny údaj o tom, koľko muslimov na Slovensku žije. V predošlých sčítaniach bolo toto číslo výrazne nižšie, ako je realita. Reprezentatívnejší počet muslimov môže komunita používať ako argument v prípadoch, keď sú jej práva prehliadané.

Moji rodičia sú muslimovia, ale ja podľa toho veľmi nežijem. Môžem aj tak pri sčítaní uviesť ako moju vieru islám?

Podľa islamskej teológie je muslimom ten, kto verí v základné články tejto viery. To, čo pri sčítaní uvediete, je len a len Vaša osobná vec. Je na Vás, ako vnímate svoju náboženskú identitu a máte plné právo sa prihlásiť k viere, o ktorej si myslíte, že Vás vystihuje.

Čo ak môj zamestnávateľ zistí, že som sa pri sčítaní prihlásil k islámu? Nechcem mať zbytočné problémy.

Vaše vierovyznanie je váš osobný údaj a ochrana osobných údajov je základnou podmienkou sčítania. Vaše údaje bude spracovávať Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý sa zaväzuje, že všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR sú spracovávané výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou.

Na Slovensku mám iba tolerovaný pobyt. Musím sa aj tak sčítať?

Sčítanie je povinné pre každého, kto má na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, ako aj každý občan Európskej únie, ktorý má na Slovensku obvyklý pobyt. Každý sa sčítava vyplnením elektronického formulára na stránke www.scitanie.sk. Ak nie ste schopní sčítať sa sami, môžete využiť službu asistovaného sčítania.

Naše deti sú ešte malé. Môžem im tiež vyplniť vierovyznanie?

Aj deti sa musia sčítať, a to tak, že ich údaje do elektronického formulára vpíšete vy. Neplnoleté osoby je povinný sčítať ich rodič, alebo ich zákonný zástupca. Vypĺňate za nich všetky údaje tak, ako za ktorúkoľvek inú osobu, teda aj vierovyznanie. Máte plné právo uviesť pri Vašom dieťati takú vieru, k akej ho chcete viesť.

Pri sčítaní obyvateľov bude po prvýkrát možné vybrať si aj náboženstvo islám

Moji rodičia by sa tiež chceli prihlásiť k islámu, ale sú už starší a nevedia vyplniť elektronický formulár. Čo majú robiť?

Každému, kto si s elektronickým formulárom nevie rady, môže pomôcť blízka osoba. Navštívte svojich rodičov alebo im zatelefonujte a vyplňte formulár spoločne. Pýtajte sa ich, čo chcú uviesť a píšte to do formulára namiesto nich vy. Ak to nie je možné, môžu tiež využiť službu asistovaného sčítania.

Foto: Matthew Henry, StockSnap

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply