Pri sčítaní obyvateľov bude po prvýkrát možné vybrať si aj náboženstvo islám