Pri sčítaní obyvateľov bude po prvýkrát možné vybrať si aj náboženstvo islám

0

Započítavať sa navyše budú aj veriaci s prechodným a tolerovaným pobytom.

Keď chceli slovenskí muslimovia v minulosti pri sčítaní obyvateľstva uviesť svoje vierovyznanie, museli zvoliť kolónku „iné“ a svoje náboženstvo vpísať ručne. Zaškrtnúť totiž bolo možné iba náboženské obce, ktoré sú na Slovensku registrované. Vzhľadom na aktuálne platný diskriminačný zákon o registrácii náboženských obcí islám na Slovensku registrovaný nie je.

Štatistický úrad dodatočne zvykol uviesť, koľko ľudí sa k islámu prihlásilo. Napríklad v roku 2001 to bolo 1 212 ľudí s trvalým pobytom na území Slovenska. Pri ďalšom sčítaní o desať rokov neskôr ich bolo 1 934. Tieto údaje však nemuseli byť celkom reprezentatívne. Nebolo totiž jasné, čo do kolónky napísať. Niekto mohol uviesť „islám“, iný „muslim“ či napríklad „sunnita“ alebo „šiíta“ a nebolo zrejmé, ako sa tieto pojmy započítavali.

Pri nadchádzajúcom sčítaní, ktoré sa začne 15. februára 2021 a potrvá do 31. marca 2021, sa však situácia zmení. Sčítanie bude prebiehať elektronicky a pri položke „náboženské vyznanie“ bude na výber 18 registrovaných náboženských obcí a tri neregistrované, no svetové náboženstvá – islám, budhizmus a hinduizmus.

Pri sčítaní obyvateľov bude po prvýkrát možné vybrať si aj náboženstvo islám

Voľbu „islám“ vidieť vo vzore sčítacieho formulára a pre ISLAMONLINE.sk to potvrdil aj Štatistický úrad Slovenskej republiky. „pri sčítaní je pri náboženskom vyznaní priamo voliteľná položka „islam“ a pri štatistickom spracovaní bude aj samostatnou položkou,“ uviedla riaditeľka Odboru štatistiky obyvateľstva Zuzana Podmanická.

Aj veriaci s prechodným a tolerovaným pobytom

Pokým v minulosti publikované údaje zo sčítania obyvateľstva pri muslimoch na Slovensku uvádzali iba počet ľudí s trvalým pobytom, tentokrát bude k dispozícii aj údaj o súhrnnom počte veriacich, vrátane tých, ktorý majú na Slovensku iba prechodný či tolerovaný pobyt, ako aj všetci občania iných krajín EÚ s obvyklým pobytom na Slovensku.

Mám obavy pri sčítaní uviesť svoju vieru, lebo nechcem problémy (šesť otázok a odpovedí k sčítaniu obyvateľov)

„Ako ad hoc výstup je možné poskytnúť aj celkový počet veriacich vrátane všetkých druhov pobytu,“ dodala pre ISLAMONLINE.sk Zuzana Podmanická.

Povinnosť sčítať sa majú všetci s menovanými druhmi pobytov za seba, ako aj za svoje deti, ktoré sčítavajú oni, ako ich zákonní zástupcovia.

Foto: scitanie.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply