Mám obavy pri sčítaní uviesť svoju vieru, lebo nechcem problémy (šesť otázok a odpovedí k sčítaniu obyvateľov)