Browsing: Téma

Vnímaniu rôznych náboženstiev a ich práv praktizovať svoju vieru na Slovensku sme sa v CVEKu venovali v rámci komplexnejšieho kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu postojov majority k cudzincom. Dáta z neho ukázali, že náboženstvo je témou, ktorá v postojoch obyvateľov Slovenska rezonuje veľmi silno. Napriek deklaratívnemu sekulárnemu charakteru…

Ramadán karím znamená v preklade štedrý Ramadán. Pôst (saum) počas 9. mesiaca islámského lunárneho kalendára je jedným z piatich pilierov islámu. Veriaci sa vtedy od úsvitu až po západ Slnka zdržiavajú nielen pitia, jedla a iných svetských radostí. Vedomý pôst kladie akcent najmä…

Nepravdivé a klamlivé názory ľudí, že žena je utláčaná, nevzdelaná alebo že prichádza o určité práva v manželskom zväzku drvivo ničia reputáciu muslimov ako aj samotné náboženstvo. Nerovnosť pohlaví je jednou z najaktuálnejších tém tejto doby. Nielen s nerovnosťou, ale aj neprávom, nevzdelanosťou a…