Nepravdivé a klamlivé názory ľudí, že žena je utláčaná, nevzdelaná alebo že prichádza o určité práva v manželskom zväzku drvivo ničia reputáciu muslimov ako aj samotné náboženstvo.

Nerovnosť pohlaví je jednou z najaktuálnejších tém tejto doby. Nielen s nerovnosťou, ale aj neprávom, nevzdelanosťou a násilím sa veľakrát stretávame ako ženy počas svojho života. Je to prastarý problém zakorenený v dávnej minulosti, stále rastúci a formujucí sa do dnešnej podoby. Síce dnes tento problém už vyzerá inak, stále sa tu nachádzajú chybičky krásy, ktoré je potrebné vykoreniť. Ako ženy túžime byť milované a chápané, ale v určitých prípadoch sa toho nedočkáme. Zostaneme ako telo bez duše, naš plameň vyhasne a spolu s ním aj náš život.

Avšak táto vada v našej spoločnosti býva častokrát označována ako hlavná vada v isláme, spájaná s muslimkami. Nepravdivé a klamlivé názory ľudí, že žena je utláčaná, nevzdelaná alebo že prichádza o určité práva v manželskom zväzku drvivo ničia reputáciu muslimov ako aj samotné náboženstvo. To, že to rozširujú ľudia, ktorí sú väčšinou príslušníkmi iného vierovyznania, je nám jasné. Informácie zo zlého zdroja potom posúvajú ďalej vedomky alebo nevedomky, elektronicky alebo ústne a zle ovplyvňujú veľkú časť islamskej komunity vo svete.

Pohľad do histórie

Vráťme sa teda spolu do arabskej histórie a pospomínajme si na známe ženské osobnosti, ktoré už na tú dobu boli nielen nadčasové, ale aj múdre. Osobnosťou, na ktorú sa nezabúda, je prvá manželka posledného islamského proroka Muhammada, Chadídža. Nielen, že bola úspešnou obchodníčkou, ale aj prvou veriacou muslimkou. Prorok si ju veľmi vážil a bola mu dobrou poradkyňou. Zároveň sa aj považuje za najdôležitejšiu ženu islámu.

Na druhú stranu, Umm Suleiman, alebo vlastným menom Rumailah bola muslimská ošetrovateľka, ktorá sa starala o zranených mužov na bojisku. Osobne sa poznala s Prorokom, ktorý ju často chválil a dával na známosť jej kvality a odvahu. Pripomínam, že to bola veľmi vzdelaná a odvážna žena.

Ženy v súčastnosti rozhodne vôbec nezaostávajú za tými predošlími a stále sa nás snažia posúvať dopredu svojími každodennými rozhodnutiami. Každá z nich by si zaslúžila byť spomenutá v tejto chvíli. V podstate každá žena si zaslúži uznanie. Mnohé z nás môžu prechádzať bojom, o ktorom nemusíme ani vedieť, preto buďme všetci k sebe milí a láskaví. Niečím podobným môžu prechádzať takisto aj muži. Aj keď nie každý z nás sa musí dostať na piedestál slávy, mali by sme sa navzájom podporovať a pomáhať si. Osobne mi padla do oka Sarah Al-Amiri.

Vesmírny program či pľúcne ventilátory

Priznám sa, že Sarah som poznala len podľa fotky, ktorú som ju náhodou zachytila na internete a uložila sa mi v pamäti, ale už len to značí, aká je vo svete známa. Sarah alebo inak: štátna ministerka pre vyspelé technológie a predsedkyňa kozmickej agentúry v Spojených Arabských Emirátoch. Predtým, ako sa však dostala na takú pozíciu, bola vedúcou vedy a zástupkyňou projektového manažéra pre misiu Emirates Mars Mission. V missí ide o sondu, ktorá by mala priletieť na susednú platétu Mars a pozbierať o nej informácie a zároveň je to celkom prvý medziplanetárny podnik, ktoréhokoľvek arabského národa. Niečo takéto dosiahnúť je nielen obdivuhodné, ale aj zriedkavo vzácne.

Ako druhú a zároveň aj poslednú by som navrhla Somayu Faruqi. Mladú Afgánku, ktorá ako líderka vyrobila spolu so svojím tímom, výlučne ženským, nízkonákladové ventilátory pre pacientov s koronavírusom v tohto roku. Podotýkam, že mala iba 17 rokov, keď sa jej niečo také výnimočné podarilo.

Ako dokázať, že ženy sú rovnako dôležité a múdré? Ženy z histórie a dnešnej doby sú toho výborným príkladom. Tak ako nám roky pribúdajú, tak sa svet mení a pomaly, ale istotne aj ľudia v ňom. Ľudia berú veci do vlastných rúk a snažia sa ten zaužívaný chod zmeniť k lepšiemu. Vďaka takým ľuďom sa nám odkrývajú nové možnosti a inovácie a tým nehovorím iba za nás ženy.

Nemôžem ešte s úplnou istotou povedať, že je to tu tak ako to má byť. Ako ľudia máme ešte dlhú cestu pred sebou. Čo sa týka aj našej témy, neverím, že tiež všade, v každej domácosti je to tak ako by to malo byť. Nie, nie je. Rozhodne to tak nevyzerá v každej. Ale už môžem povedať, že každým dňom sa blížime do doby, v ktorej brány budú každému otvorené a pred nikým nebude nič utajené. Či ste, žena alebo muž, chudobný alebo bohatý, inej pleti, náboženstva či národnosti, pomaly, každým dňom sa veci posúvajú k lepšiemu. Avšak, aby nás ľudia začali vnímať, musí nás byť viac. Skúsme sami začať diskutovať nielen o tom, čo sa deje vo svete, ale aj tu u nás. Otvorme svoje mysle novým možnostiam a šnažme sa šíriť pozitívnu energiu ďalej. Nie len v týchto dobách, ale každý deň.

Prajem všetkým Šťastný nový rok a nech tento už za to stojí. 😉

Dalia Dallol, 28. 12. 2020

Denník peer-mediátorky, časť. 1

Titulná foto: predsedkyňa kozmickej agentúry v Spojených Arabských Emirátoch Sarah Al-Amiri. Zdroj: Foundations World Economic Forum, Flickr, CC BY 2.0. 

Projekt (Ne)Známi susedia je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah zodpovedá výlučne Islamská nadácia na Slovensku (INS).

Zdieľať

O autorovi

Dalia Dallol

Dalia je spolupracovníčkou Islamskej nadácie na Slovensku. Pôsobí ako pee-mediátorka pre témy súvisiace s islámom, muslimami a migráciou pre okolie Trenčína.

Leave A Reply