Jedným z najrozšírenejších stereotypov o isláme je predstava, že toto náboženstvo znevýhodňuje ženy a stavia ich na spoločensky nižšie miesto ako mužov.

Súčasné udalosti nahrávajú šíreniu mýtov o isláme a muslimoch. Jedným z najrozšírenejších je domnienka, že islám je náboženstvo, ktoré znevýhodňuje ženy a svojimi nariadeniami ich stavia na spoločensky a právne nižšie miesto ako mužov. Vytvárajú dojem, že ženy majú v isláme menej práv a viac povinností než muži.

Tento pohľad je typický napríklad (hoci nie len) pre ochrancov tzv. tradičnej „kresťanskej“ rodiny, resp. tradičných hodnôt  (ktoré sami neraz nevedia ani zrozumiteľne popísať).

„Tam je žena na úrovni ťavy alebo kozy, tak to je,“ sú najčastejšie komentáre ohľadom miesta žien v isláme, ktoré sú zdieľané v internetovom svete nenávisti, no stretnúť sa s nimi môžeme kdekoľvek – od detských ihrísk až po parlamentné lavice.

Väčšina z nich vie iba pramálo o reálnej pozícii žien v islamských spoločnostiach, o dôvodoch ich zahaľovania a farebnom svete za závojom. Pozrime sa preto na tri príklady muslimiek, hrdých a sebavedomých žien, ktoré svoj závoj považujú za dôležitý pilier zbožnosti, osobnej hrdosti a garanciu rovnocenného miesta v spoločnosti.

Mipsterky a muslimské feministky

Viera vo všeobecnosti a hidžáb konkrétne dodávajú týmto ženám silu a sebavedomie. Ich cieľom je vzbudzovať rešpekt okolia svojou osobnosťou, nie zovňajškom. Hidžáb, čiže šatka, ktorou si muslimky zakrývajú vlasy, je dôležitou súčasťou ich identity, keďže im nezáleží na tom, či sa niekomu páči alebo nepáči, ako vyzerajú. Dôležité je pre ne byť posudzovanými podľa toho, ako vyzerajú.

Hrdé na svoju šatku sú muslimské feministky i členky komunity mipsterz. Podľa Dr. Margot Badran z Univerzity al-Azhar „islamsky feminizmus vysvetľuje myšlienku rodovej rovnosti ako súčasť koránskej predstavy o rovností všetkých insan (ľudských bytostí) a tiež vyzýva na zavedenie rodovej rovnosti v štáte, v občianskych inštitúciách a v každodennom živote.“

Mipsterz, čiže muslimské hipsterky, vnímajú svoj hidžáb za prejav viery i módny doplnok, ktorý spájajú s rôznymi štýlmi odevov zo svojich šatníkoch.

Vďaka moderným trendom, ktoré reprezentuje aj primárne americká komunita mipsterz, sa hidžáb stáva bežným módnym doplnkom mnohý žien – vrátane nemuslimiek. Spolu s posilňovaním tolerancie voči šatke pomáha tento fenomén mnohým mladým muslimkám zbaviť sa predsudkov vlastnej komunity i nemuslimského okolia a aktívne sa zapájať do každodenného života.

„Myslím, že pre mnohé z nás, mladé muslimky, je dôležité sledovať módne trendy a zároveň byť odlišné. Tu vstupuje do hry hidžáb, pretože ho môžem nosiť v rôznych podobách a farebných kombináciách, čo je súčasťou mojej identity. Myslím si, že som teraz omnoho odlišnejšia a otvorenejšia osoba, pretože môžem robiť veci, ktoré ma bavia a ak to znamená, že ma niekto nazýva hipsterkou, alebo mipsterskou, tak mi to nevadí,“ povedala 25 ročná Američanka Heba.

Kritici islámu opakovanie tvrdia, že šatka je iba symbolom ženského útlaku. Mnohé muslimky si však vlasy (a niektoré aj tvár) zahaľujú zo skromnosti, niektoré z cudnosti, alebo preto, že nechcú byť iba „tovarom“.

Muslimské ženy v histórii

Veľmi rozšíreným stereotypom je i predstava o tom, že žena v isláme nemá možnosť spoločensky sa realizovať a že jej údelom je iba sedieť doma a akceptovať svoju spoločenskú rolu.

Tento skreslený obraz býva často mediálne ešte viac zvýrazňovaný opakovaným poukazovaním na skutky jednotlivcov a komunít, ktoré sa k islámu síce hlásia, avšak nasledovanie učenie Koránu a Posla Božieho nie je pre nich práve prioritou. Neraz môže ísť o neznalosť, či ignorovanie postavenia žien v islamskej spoločnosti v čase jej vzniku a najväčšieho kultúrneho, spoločenského a politického rozmachu.

Medzi muslimkami, ktoré boli hrdé na svoj hidžáb, vynikali manželky proroka Muhammada. Jeho prvá žena Chadídža z dnešného pohľadu úspešná podnikateľka a najobľúbenejšia ‘Áiša, ktorú by sme mohli zaradiť medzi političky.

Nemali by sme tiež zabúdať na množstvo odvážnych a rešpektovaných žien, o ktorých píše Remke Kruk v knihe The Warrior Women of Islam (Bojovníčky islámu). Zaoberá sa v nej analýzou diel arabskej literatúry popisujúcich príbehy odvážnych žien Blízkeho východu, ktoré ako domčeky z karát búrajú západné stereotypy o rodových úlohách a širšom postavení žien v isláme.

Mnohé ženy sa tiež presadili aj v oblasti vedy a vzdelávania, medzi nimi vynikali Rabia z Basry (z. 801), Lubna dcéra andalúzskeho kalifa al-Hakama II., či Zajnab bint ‘Umar al-Kindi (z. 1299). Fatima al-Fihri (z. 880), učená dcéra bohatého obchodníka, založila v roku 859 v meste Fes jednu z najstarších univerzít na svete.

Úspešné muslimky dnes

I keď sa však postavenie žien v muslimskom svete od tých čias zmenilo, aj dnes sa v ňom nájdu štáty, v ktorých majú ženy dokonca významnejší hlas, než je tomu na Slovensku.

Vo väčšinovo muslimskom Bangladéši sú od roku 1991 na poste premiérky nepretržite dve silné ženy (na Slovensku bola len jediná žena premiérkou Iveta Radičová v rokoch 2010-12). Ženy zastávali a zastávajú vysoké vládne pozície taktiež v Turecku, Egypte, Pakistane či Indonézii.

Nová veľvyslankyňa Indonézskej republiky na Slovensku J. E.
Adiyatwidi Adiwoso Asmady prijala predsedu Islamskej nadá…

Posted by IslamOnline.sk on 22. august 2017

Americké muslimky sú vo vysokých pozíciách štátneho aparátu a muslimské ženy reprezentujú svoje krajiny v umení, športe či móde.

Hidžáb ako módny trend

Hidžáb je dnes jedným z najviditeľnejších symbolov, ktorým možno muslimov vizuálne identifikovať. Jeho nositeľky sú najčastejším objektom útokov tých, ktorí nazerajú na islám s nedôverou či nenávisťou.

Hidžáb však môže znamenať i prelom v prístupe k muslimským ženám. Nike je prvou veľkou značkou, ktorá sa zameria na športové oblečenie určené pre muslimky. Spolu so zobrazovaním hidžábu v mobilných aplikáciách je to ďalší krok vpred, ktorý pomáha integrácií muslimov do západného sveta. „Pre mladých ľudí je mimoriadne povzbudzujúce, ak sa môžu s niekým stotožniť,“ konštatuje Šelína Džanmohamedová, viceprezidentka Ogilvy Noor.

„Módne značky majú veľmi strategické a silné postavenie na to, aby rozširovali sociálne dobro, menili postoje spoločnosti a skutočne nás posunuli dopredu k ďalším krokom,“ uviedla Amani al-Khatahtbeh, zakladateľka on-line portálu MuslimGirl.com.

Módne značky (Nike, Dolce&Gabbana alebo Burberry) sa začínajú orientovať na oblečenie, ktorého súčasťou je muslimská šatka, IT firmy ponúkajú produkty s ikonkami emócií (emoji) s islamskou tematikou a ženy v hidžábe sa dnes objavujú aj na titulných stranách módnych časopisov.

Titulná foto: Fahrurrazy Halil, Flickr, CC

Share.

PhDr. Jozef Lenč, PhD. je slovenský politológ. V súčastnosti vyučuje na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pravidelne komentuje dianie na Blízkom východe v slovenských médiách.

Leave A Reply